Töölön kaupunginosat – Töölö ry

Töölön kaupunginosat – Töölö ry on töölöläisten asukkaiden ja yhteisöjen yhteiseksi etujärjestöksi ja asioiden ajajaksi vuonna 2013 perustettu kaupunginosayhdistys.

Yhdistyksen toimialueena ovat Etu-Töölön ja Taka-Töölön kaupunginosat (Helsingin kaupunginosat 13 & 14).

Töölön kaupunginosat – Töölö ry toimii alueensa asukkaitten ja liikkeenharjoittajien sekä muitten toimijoitten yhdyssiteenä ja kotiseutuharrastuksen ylläpitäjänä. Yhdistys ajaa alueen, sen asukkaitten ja yhteisöjen etuja sekä toiveita suhteessa Helsingin kaupunkiin sekä muihin alueen rakentamiseen ja viihtyvyyteen vaikuttaviin tahoihin.

Painopisteinä Töölö ry:n toiminnassa ovat 1) Töölön kylätalon ylläpito, 2) TÖÖLÖ SOI –tapahtuma, 3) Töölön asiat sosiaalisessa mediassa, 4) Töölön kulttuurihistoria ja rakennusperintö, 5) Töölöläisten kannanotot kaupungin suunnitelmiin ja yhteistyö kaupungin virkamiesten kanssa 6)  asukkaiden vaikutusmahdollisuudet ja omat projektit sekä 7) alueen kulttuurinen rikkaus.

Perinnettä tunteva ja arvosta töölöläinen, joka ymmärtää samalla ajankohtaiset haasteet kykenee näiden pohjalta suuntautumaan avoimeen tulevaisuuteen yhdessä rakentavasti. Hän ei ole vain perimänsä ja ympäristönsä armoilla elävä ihmiseläin vaan historiallisesti vaikuttava ja toimiva kulttuuriolento.

Yhdistys toivottaa kaikki Töölössä asuvat ja toimivat liittymään yhdistyksen jäseneksi

Yhdistyksen säännöt,  Tölö rf Stadgar