Töölön kaupunginosat – Töölö ry

Yhdistys

Töölön kaupunginosat – Töölö ry on töölöläisten asukkaiden ja yhteisöjen yhteiseksi etujärjestöksi ja asioiden ajajaksi vuonna 2013 perustettu kaupunginosayhdistys.

Yhdistyksen toimialueena ovat Etu-Töölön ja Taka-Töölön kaupunginosat (Helsingin kaupunginosat 13 & 14).

Töölön kaupunginosat – Töölö ry toimii alueensa asukkaitten ja liikkeenharjoittajien sekä muitten toimijoitten yhdyssiteenä ja kotiseutuharrastuksen ylläpitäjänä. Yhdistys ajaa alueen, sen asukkaitten ja yhteisöjen etuja sekä toiveita suhteessa Helsingin kaupunkiin sekä muihin alueen rakentamiseen ja viihtyvyyteen vaikuttaviin tahoihin.

ToimintaTöölö ry:n toiminnan keskiössä on 1) Töölön kylätalon ylläpito (Hietsun Paviljonki) ylläpito ja siellä järjestettävät asukasosallisuutta tukevat ja kulttuuriympäristöä vaalivat tapahtumat.  Töölö ry. myös tukee ja osallistuu yhteistyössä kylätalossa järjestettäviin tilaisuuksiin, konsertteihin (mm. Klassinen Hietsu) ja kulttuuritapahtumiin.  

Lisäksi Töölön kaupunginosat – Töölö ry järjestää 2)  2) TÖÖLÖ SOI –tapahtumaa 3) seuraa Töölön asioita sosiaalisessa mediassa ja tarjoaa näille keskustelufoorumin, 4) pyrkii ylläpitämään Töölön kulttuurihistoriaa ja rakennusperintöä, 5) tarjoaa kanavan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksille ja omille projekteille sekä 6) korostaa alueen kulttuurista monimuotoisuutta ja rikkautta.

Tule mukaan !

Perinnettä tunteva ja arvosta töölöläinen, joka ymmärtää samalla ajankohtaiset haasteet kykenee näiden pohjalta suuntautumaan avoimeen tulevaisuuteen yhdessä rakentavasti. Hän ei ole vain perimänsä ja ympäristönsä armoilla elävä ihmiseläin vaan historiallisesti vaikuttava ja toimiva kulttuuriolento.

Yhdistys toivottaa kaikki Töölössä asuvat ja toimivat liittymään yhdistyksen jäseneksi