Hallinto

Töölö ry on kaupunginosayhdistys, joka tarjoaa mahdollisuuksia osallistumiselle kotiseutusi parantamiseen ja nauttimiselle sen monipuolisista piirteistä. Liittymällä jäseneksi Töölö ry:hyn voit osallistua yhdistyksen järjestämiin monenlaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Niiden organisoimiseen tarvitaan aktiivisten töölöläisten apua. Lisäksi saat Töölö ry:ssä tietoa Helsingin kaupungin Töölöä koskevista suunnitelmista ja päätöksistä. Yhdessä voimme vaikuttaa Töölön parhaaksi sekä tehdä Töölöstä nykyistä paremman paikan asua, työskennellä ja viettää vapaa-aikaa.

Töölö ry:n hallinto

Yhdistyksen asioita hoitavat hallitus ja sen työvaliokunta.

Hallituksen alaisuudessa toimii tarpeen mukaan eri alajaostoja sekä itsenäisiä projektiryhmiä. 

Yhdistyksen sihteerinä toimii Ulla Sääski ja rahastonhoitaja Eija Tuominen.

 Toiminnan tavoitteet

 • paikallisten erityispiirteiden pohjalta toimialueensa kaikinpuolinen kehittäminen
 • kaupunginosan asumisviihtyvyyden, sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjonnan, elinkeinotoiminnan monipuolisuuden, omavaraisen kaupallisen toiminnan mahdollisuuksien, liikenneväylien tehokkaan rakentamisen ja asumista palvelevan monipuolisen liikenneverkoston parantaminen ja lisääminen
 • paremman joukkoliikennekehityksen mahdollistaminen
 • asuinympäristön laadun parantaminen ja lisääminen huomioiden alueen kaavoitukselliset seikat ja kaavoituksen pysyttämisen yhteiskunnan kehittymisen tasolla
 • paikallisen rakennuskulttuurin edistäminen huomioiden tällöin voimassa olevien kaavojen ja lain suomat mahdollisuudet ja oikeudet mahdollisesti tarvittavien suojelullisten toimenpiteiden aikaansaamiseksi rakentavassa yhteistyössä viranomaisten ja asianomaisten kanssa suojelun voidessa kohdistua niin yksityisen kuin julkisen omistuksen piirissä olevia rakennuksia
 • alueen puistojen, rantojen ja urheilukenttien kehittäminen ja kunnon vaaliminen
 • paikallisen muun kulttuurin vaaliminen ja edistäminen
 • lähidemokratia -pyrkimysten ja lähidemokratian kaikinpuolinen kehittäminen, edistäminen ja vaaliminen
 • toimialueella toimivien yhteisöjen ja muiden toimijoiden verkostoitumisen edistäminen, lisääminen ja verkostojen vahvistaminen alueen kehityksen kaikenlaisten olosuhteiden parantamiseksi
 • eurooppalaisen kaupunginosayhteistyön kehittäminen
 • toimia kattavasti toimialueella toimivien erilaisten yhteisöjen toimintamahdollisuuksien parantamiseksi ja alueella asuvien asukkaiden viihtyvyyden lisäämiseksi
 • alueella toimivan paikallisen viestinnän ja tiedottamisen lisääminen, parantaminen ja vaaliminen
 • alueella toimivien yhteisöjen ja asukkaiden yhteisen toimintakeskuksen aikaansaaminen.