Rakennustaide ja kulttuurihistoria

Rakennustaide ja kulttuurihistoria

Yhdistys huomioi toiminnassaan, että Valtioneuvosto on vuonna 2000 hyväksynyt Etu-Töölön kaupunginosan alueen kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi aluekokonaisuudeksi.

Etu-Töölö kokonaisuudessaan ja Taka-Töölön kerrostaloalue sisältyvät myös valtakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten ympäristöjen luetteloon.

Kulttuuriympäristömme