Mikä meitä ahdistaa? Klassikkona Freud

“Se mitä ankarimmassa mielessä kutsutaan onnellisuudeksi syntyy patoutuneiden tarpeiden äkillisestä tyydytyksestä ja on luonnostaan mahdollinen vain tilapäisenä ilmiönä.”

Sigmund Freud

Miksi kaiken aineellisen hyvinvoinnin keskellä sivistynyt kulttuuri-ihminen on niin kovin ahdistunut? Mikä tekee kulttuuristamme ahdistavan?

Hietsun paviljongin juhlasali ke 25.3 klo 19:00-20:30. Esitelmä siirtyy koronaviruksen ehkäisytoimenpiteiden takia

Janne Porttikivi esitelmöi Freudin klassisesta tutkielmasta ahdistunut kulttuurimme ja sen edelleen ajankohtaisesta merkityksestä Hietsun akatemiassa.  

Tervetuloa kuuntelemaan! Tilaisuuteen vapaa pääsy.

Järjestäjänä Hietsun akatemia

Johdantona

Länsimainen, sivistynyt kulttuuri-ihminen ei tietyillä kriteereillä mitattuna koskaan aikaisemmin ole voinut niin hyvin kuin nyt. Elintason huima nousu, teknologisen kehityksen huikea voittokulku ja yhteiskuntien vähittäinen demokratisoituminen ja tasa-arvoistuminen on luonut aivan uudenlaisen hyvinvoinnin aikakauden, joka on ainutlaatuista ihmiskunnan historiassa.

Mutta toisaalta näyttäisi siltä, ettei ihmiskunta ole koskaan voinut näin huonosti. Takana on kaksi maailmansotaa eikä aggressiivisten, aseellisten konfliktien määrä maailmassa ole suinkaan laskussa vaan pikemminkin nousussa. Globaali eriarvoistuminen, pakolaiskriisit ja kansanmurhat ovat nykyään pikemminkin sääntöjä kuin poikkeuksia. Enää ei vain ydinsota uhkaa tuhota maapalloa vaan myös globaali ympäristökatastrofi. Rasismi, poliittiset ääriliikkeet ja terrorismi ovat meidän kaikkien arkipäivää. Pahoinvointi ei kuitenkin koske vain yhteiskuntia, koskaan eivät yksilötkään ole voineet huonommin. Mielenterveysongelmat ja mieliala- ja psyykelääkkeiden syönti lisääntyvät sitä mukaa kuin terveyspalveluja vähennetään. Sanotaan että masennuksesta on tullut uusi suomalaisten kansantauti. Suomalainen hyvinvointivaltio on tosiasiassa pahoinvointivaltio.

Miksi moderni kulttuuri-ihminen voi niin huonosti? Olisiko niin että ihmisen sisäisessä psyykkisessä rakenteessa on jotain, joka estää häntä saavuttamasta onnellisuutta? Mistä johtuu ahdistava nykykulttuurimme? Näitä kysymyksiä Sigmund Freud pohti klassisessa tekstissään Ahdistava kulttuurimme yllättävän ajankohtaisella tavalla jo sata vuotta sitten. Esitelmän tarkoitus on lähteä liikkeelle Freudin näkemyksistä ja kysyä pätevätkö ne vielä meidän aikanamme.

Janne Portikivi

Janne Porttikivi on laaja-alainen vapaa filosofian ja yhteiskuntateorian kääntäjä ja tutkija. Hän on kirjoittanut ja esitelmöinyt psykoanalyysistä, kirjallisuudesta ja filosofiasta ja kääntänyt mm. Alain Badioun, Slavoj Žižekin ja viimeksi Alenka Zupančičin tuotantoa.