Saavatko lyhytnäköiset tuottointressit tukkia Elielinaukion?

Elielinaukiota ja Asema-aukiota uudistetaan– nyt voit kertoa mielipiteesi kilpailuehdotuksista.
Elielinaukion ja Asema-aukion kehittämisen arkkitehtuurikutsukilpailu on herättänyt vilkasta keskustelua.
Kilpailuehdotukset ovat nyt nähtävillä, ja kaupunki on avannut kansalaisille kommentointimahdollisuuden netissä 3.4.asti. Kirjoita sinäkin mielipiteesi ja osallistu – kuten Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) edellyttää.
Lukuisat kriittiset mielipiteet toivottavasti vaikuttavat pienentävästi kaupungin suunnitelmiin.
Kerro, mitä mieltä olet kilpailuehdotuksista ja miten jatkaa suunnittelua!
Lähipäivinä esiin tulleita mielipiteitä:
”Ahneus vahingoittaa Helsingin identiteettiä”- tämä Paavo Lipposen mielipide HS/11.3. sai paljon kiitoksia –”se osui asian ytimeen”. Samaa totesi kirjoitus ”Ahneuden tauti on levinnyt Helsinkiin”.
”Millä oikeudella Elielinaukio tuhotaan?”, ”Helsingin keskustaa ei saa pilata enää yhtään lisää”. Kritiikkiä esitettiin myös kaunistelevista jättirakennusten havainnekuvista. Miksei alueelle voi jättää muutaman bussilinjan päätepysäkkiä?
Mitä asukkaat arvostelevat?
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavoitus alkaa osalliset mukaan ottavalla tavoitekeskustelulla. Tämän kaupunki on ohittanut ja lähtenyt suoraan järjestämään kutsukilpailua kuuden yrityksen aloitteesta.
Valmisteleva arvo- ja tavoitekeskustelu on ohitettu eikä erilaisia ideoita siitä miten paljon alueelle voisi kohtuudella rakentaa ole tutkittu. Sen sijaan kilpailuohjeeksi on annettu lähtökohtaisesti valtava rakennusoikeus, joka vastaan Sokoksen rakennusta (40 000 kerrosneliömetriä). On luonnollista, että kiinteistösijoittajat omista intresseistään pyrkivät maksimoimaan rakennetun alan ja niinpä kilpailussa onkin tällä hetkellä mukana viisi kolossia.
Tärkeämpi kysymys on kuitenkin se millaista kaupunkiympäristöä me arvostamme ja missä viihdymme. On lyhytnäköistä perustella hetkellisellä tuottavuuden lisääntymisellä arvokohteiden pitkäaikaista pilaamista.
Vertaamalla uusia suunnitelmia alueella olevaan vanhaan Vltava-rakennukseen saa hyvän kuvan rakentamisen määrästä.
Yliarkkitehti Liisa Tarjanne ja Töölön kaupunginosat – Töölö ry