Kulttuurinen perimä geenien ja ympäristön tuolla puolen

Dosentti Markku Koivusalo

Luennolla käsitellään kulttuurisen perimän käsitettä ja ilmenemismuotoja. Ihmiseläin määrittyy muiden eläinten tapaan biologisen perimänsä ja ympäristönsä perustalta. Kulttuurisena olentona ihmisellä on kuitenkin myös sisäisestä biologisesta perimästä erillinen ulkoinen perimä, joka ei kuitenkaan ole läsnä välittömästi hänen ympäristössään. Tämän perimän tärkein välittäjä on kieli, muisti ja kulttuuriset perinteet, mutta miten tämä perimä konkreettisesti välittyy ja ohjaa ihmisten toimintaa.

Luennoitsijana VTT, Dosentti Markku Koivusalo

Koivusalo on valtio-opin dosentti Helsingin yliopistossa ja opettanut ja luennoinut erityisesti länsimaisesta poliittisesta, yhteiskunnallisesta ja taiteellisesta ajatteluperinteestä.