Muistutus asemakaavasta poikkeamiseen Taivalsaaren hotellin osalta

 Töölön kaupunginosat – Töölö ry. on jättänyt muistutuksen kuulemisasiassa koskien Soulmade Oy:n hakemusta poiketa lainmukaisesta asemakaavasta Taivalsaaren suunnitellun hotellin osalta.

Muistutuksessa Töölön kaupunginosat – Töölö ry kysyy lisätietoja ja selvityksiä poikkeamien aiheuttamista vaikutuksista ja niiden aikaansaamista parannuksista ja kompensaatioista erityisesti alueen kulttuuriympäristöön, maisemakuvaan ja luontoon.

Huomautuksen kohteena on erityisesti hankkeen alkuperäisessä yleiskaavassa ja asemakaavassa sovittu pienimuotoisuus ja maiseman osalta häiritsemättömyys, joille asemakaavassa asetettiin selkeät rajat.

Alla linkit Töölön kaupunginosat – Töölö ry:n tekemään muistutukseen, Poikkeama hakemukseen ja vuoden 2009 asemakaavan selostukseen.

Varsinainen keskustelu asiasta vaatisi ehdottomasti myös uusien hotellisuunnitelmien julkaisemista. Uudet suunnitelmat ovat kuitenkin kaupungin mukaan vain osittain julkisia ja sisätiloja koskevien pohjapiirustusten osalta salaisia.

Myös Avanto arkkitehdit ovat kirjanneet suunnitelmiin vahvat vahingonkorvausukaasit niiden levittämisestä. Emme voi siksi niitä täällä julkaista vaikka poikkeamien suuruudet, taustat ja tarkoitus todella avautuu, kun lukee poikkeushakemusta ja samalla tarkastelee piirustuksia. Piirustusten julkistaminen olisi välttämätöntä avoimelle kansalaiskeskustelulle siitä mitä tosiasiassa Taivalsaareen on nyt nousemassa.

Taustoitusta poikkeuksien hakemiselle

Taivalsaareen merenrantaan Hietarannan ja Taivallahden väliin on siis nousemassa saksalaisen Soulmade Oy:n 185 huoneen hotelli, jossa on 1212 asiakaspaikkaa sisällä ja 1000 asiakaspaikkaa ulkona.

Taustalla on pitkään kiistelty kylpylähotellihanke, josta käytiin laajaa julkista keskustelua 2000-luvun alussa.

Töölöläiset esittivät 2007 alueelle vaihtoehtoista suunnitelmaa pienimuotoisemmasta saunamaailmasta ja kuntokeskuksesta ja kokosi sen toteuttamisesta kiinnostuneen hankeryhmän. Kaupunginhallituksessa kylpylähanke voitti kuitenkin saunamaailma hankkeen niukasti äänin 8-7 ja sitten valtuustossa äänin 43-39.

Kylpylähotellin mahdollistava asemakaava vahvistettiin 2009. Asemakaava muutoksesta oli jätetty 879 muistutusta ja hankkeesta käytiin laajaa kansalaiskeskustelua.

Tämän jälkeen hanke oli kuitenkin pitkään (10 vuotta) jäissä koska toteuttajaa sille ei löytynyt ennen kuin vuonna 2019 kun kaupunkiympäristölautakunta antoi tonttivarauksen Arcon Vermögensverwaltung GmbH +Co. KG:lle.  

Töölön kaupunginosat – Töölö ry lähetti tuolloin julkisen viestin Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille, joissa toivoi vähintään uutta avointa keskustelua hankkeen etenemisestä.  

Julkista keskustelua ei enää asiasta kuitenkaan käyty. Tonttivarauksen saaja järjesti kuitenkin yhdessä kaupungin kanssa hotellista arkkitehtuurikilpailun 2019, jonka voitti Avanto arkkitehtien ehdotus. 

Hotellihanke oli jo arkkitehtuurikilpailussa paisunut huomattavasti alkuperäisestä viitesuunnitelmasta, jota käytettiin asemakaavan päätösprosessissa. Nyt hotellihanke hakee kaupungilta lupaa poiketa 2009 asemakaavan määrityksistä.

Hotellihanke 2023, jolle haetaan poikkeamia asemakaavasta ja  kylpylähotellihanke 2009 sellaisena kuin se hyväksyttiin asemakaavassa.  

Voidaan aiheellisesti kysyä onko pienimuotoisuus lisääntynyt tai maisemallinen häiriö vähentynyt vuoden 2023 ja 2009 suunnitelmien välillä.

Myös koko hankkeen kriittinen tarkastelu on herännyt uudestaan ja tällä hetkellä allekirjoitettavana on töölöläisen Ulla Leppävuoren laatima adressi, jossa vaaditaan rannan kehittämistä viheralueena kokonaan ilman hotellia. 

Adressi Hietaniemen viheralueesta