Poikkeamispäätös Taivalsaaren hotellista myönnetty virheelliseksi

Helsingin kaupungin lakimies on ilmoittanut hallinto-oikeudelle maankäytön johtajan 4.6 päätöksen Taivalsaaren hotellin poikkeamisesta olleen virheellinen.

(Töölön kaupunginosat – Töölö ry. teki yhdessä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen, As Oy Taivalkulman, As Oy Merikannontie 3:n ja Kiinteistö Oy Töölön Kylätalon Hietsun kanssa 4.7.2023 hallintovalituksen poikkeama päätöksestä.)

Kyseistä päätöstä koskeva oikeusprosessi hallinto-oikeudessa päätyy tältä osin. Kaupunki on ilmoittanut poistavansa päätöksen ja ratkaisevan asian myöhemmin uudelleen asiavirheen korjauksena viranomaisessa.

Töölön kaupunginosat  – Töölö ry oli oikeassa siinä, että maankäytön johtaja Richard Mannisen puoltava päätös Souldmade Finland Oy:n poikkeamahakemukseen oli virheellinen. Valituksen ansiosta Helsingin kaupunki huomasi virheen.

Taivalsaaren huoneistohotellin rakennushanke ei kuitenkaan pääty tähän. Kaupunki on velvoittanut Soulmade Finland Oy:tä täydentämään poikkeamahakemustaan ja kaupunki tekee sen perusteella uuden korjatun päätöksen.

Tämä aloittaa uudestaan moite ja valistuskierroksen.

Nähtäväksi jää millaisilla poikkeamilla Soulmade Finland Oy seuraavalla kierroksella hakee lupaa poiketa asemakaavasta

Töölön kaupunginosat – Töölö ry. jatkaa hankkeen valvontaa ja toivoo Töölöläisten ja kaikkien kaupunkilaisten tukevan toimintaamme, jotta kaupungin kehitys ei jää ainoastaan satunnaisten rakennuttajien omien intressien hyväksymiseen ehdoitta.