Yhdistys pyrkii edistämään lähidemokratiaprojekteja sekä saamaan asukkaiden ääntä kuuluviin kaupunginosaansa koskevissa päätöksissä. Yhdistys antaa lausuntoja aluetta koskevista suunnitelmista ja pyrkii aktivoimaan töölöläisiä ottamaan osaa kaupunginosaansa koskeviin keskusteluihin ja päätöksiin. Samalla yhdistys pyrkii pitämään yllä hyviä suhteita kaupungin päättäjiin ja luottamusmiehiin.

Kannanottoja

Muistutus Taivallahden ruoppaushankkeesta

Muistutus Taivallahden ruoppaushankkeesta

Muistutus Taivallahden ruoppaushankkeesta Huolestuneiden töölöläisten pyynnöstä ja asiaan tutustuttuaan Töölön kaupunginosat - Töölö ry. on jättänyt 29.9.2022 muistutuksen Taivalahden ruoppaushankkeesta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Helsingin kaupungin...

Elielinaukion suunnitelmat -kerro kantasi

Elielinaukion suunnitelmat -kerro kantasi

Saavatko lyhytnäköiset tuottointressit tukkia Elielinaukion? Elielinaukiota ja Asema-aukiota uudistetaan– nyt voit kertoa mielipiteesi kilpailuehdotuksista. Elielinaukion ja Asema-aukion kehittämisen arkkitehtuurikutsukilpailu on herättänyt vilkasta keskustelua....

Kylpylähotelli 2019

Taivallahden kylpylähotelli Taivallahden kylpylähotellin rakentaminen on taas noussut esiin ja tontin varausta kylpylähotellin rakentamiseksi ollaan antamassa saksalaiselle Arcon Vermögensverwaltung GmbH + Co. KG:lle. Töölöläiset esittivät 2007 alueelle vaihtoehtoista...

Töölön sairaala

Töölön sairaala

Töölön sairaala-alue Asemakaava 12491 2016-012700 HUS:in toiminnot Töölön sairaalassa siirretään Meilahden sairaala-alueelle. 1930-luvulta peräisin oleva sairaalan vanha osa suojellaan. Sairaalan myöhempiä laajennusosia suunnitellaan purettavaksi. Korttelin...

Töölön sairaalan alueen rakennushanke

Töölön sairaalan alueen rakennushanke

  Töölön kaupunginosat - Töölö Ry:n muistutus nähtävissä nyt tässä linkissä.  Kesällä juhannuksen aikaan nähtävillä ollut Töölön sairaalan massiivinen asemakaavan muutoshanke on edennyt ja on nyt nähtävillä. Asiasta voi esittää muistutuksia 24.1.2018 asti....

Töölöntullin kortteli 520

Töölöntullin kortteli 520 lausunto Asemakaava 2016-014357 Osa korttelista muuttuu asuinpainotteiseksi. Markkinointi-instituutin purettavan rakennuksen tilalle ideoidaan uusia asuinkerrostaloja. Töölön uimahalli urheilutiloineen peruskorjataan ja rakennuksen...