SIVU PÄIVITYKSESSÄ

Yhdistys pyrkii edistämään lähidemokratiaprojekteja sekä saamaan asukkaiden ääntä kuuluviin kaupunginosaansa koskevissa päätöksissä. Yhdistys antaa lausuntoja aluetta koskevista suunnitelmista ja pyrkii aktivoimaan töölöläisiä ottamaan osaa kaupunginosaansa koskeviin keskusteluihin ja päätöksiin. Samalla yhdistys pyrkii pitämään yllä hyviä suhteita kaupungin päättäjiin ja luottamusmiehiin.