Ensimmäistä kertaa jaettavan taiteen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden palkinnon sai myös Hietsun paviljongin verkottunut ja siellä residenssiä pitävä Artists at Risk (AR) – verkosto.

Vuonna 2021 musiikin valtionpalkinto myönnettiin Hietsun Paviljongin musiikkitoiminnasta Hietsu is Happening ry:lle ja Klassinen Hietsu ry:lle ja tänä vuonna vuorostaan myös Hietsun paviljongilla residenssiä pitävä Artists at Risk (AR) – verkosto palkittiin taiteen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden palkinnolla.

Palkinnon perustelut:

Monet maat maailmassa eivät ole turvallisia taiteen ammattilaisille. Tämä on korostunut nyt, kun ukrainalaiset taiteilijat pakenevat hyökkäyssotaa. Myös maanpakoon joutuneet venäläiset ja valkovenäläiset toisinajattelijat tarvitsevat apua.

Artists at Risk (AR) -toiminta on kansainvälisesti ainutlaatuista turvaresidenssien järjestämisessä ja koordinoimisessa uhatuille taiteilijoille. Järjestö työskentelee ihmisoikeuksien ja taiteen risteyskohdassa.

Se auttaa taiteilijoita, joiden ihmisoikeuksia ja ilmaisunvapautta loukataan, heidän henkeään uhataan tai he pakenevat sotaa kaikkialla maailmassa.

Artists at Riskin (AR) verkostossa on yli 500 toimijaa. Turvaan pääsyyn tarvitaan viisumeita, oleskelulupia, apua matkojen järjestämiseen sekä residenssejä ja toimeentuloa. Vaativaa koordinaatiotyötä on runsaasti.

Näiden välttämättömien elementtien lisäksi Artists at Risk (AR) tarjoaa residenssissä oleville taiteilijoille väyliä verkostoitua paikalliseen taidemaailmaan ja mahdollisuuksia jatkaa taiteellista toimintaa.

Taiteilija nähdään arvostettuna taiteen ammattilaisena, ei suojelua tarvitsevana pakolaisena. Palkinnon ottavat vastaan Marita Muukkonen ja Ivor Stodolsky Perpetuum Mobile ry:stä.