Hietsun Paviljongilla olemme yrittäneet kehittää korjaamamme vanhaa puutaloa erityislaatuiseksi, avoimen taiteen ja tieteen rennoksi kulttuuritaloksi ja saanetkin tästä kiitosta ja palkintoja.

Paviljongin musiikkitoiminta sai 2021 valtiopalkinnon, jossa todettiin Töölön kylätalon nousseen mielenkiintoisimmaksi paikallistoimijaksi Helsingissä ja rohkaisevaksi esimerkiksi koko Suomen musiikkikentälle. Sekä Hietsussa että naapurissamme Lapinlahden taiteen, kulttuurin ja mielen hyvinvointikeitaalla toiminut Artist at Risk yhdistys palkittiin taiteen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden palkinnolla.

Lapinlahdessa ja paviljongilla toimii erilaisia taitelijoita. Paviljongissa on soittanut kotimaisia ja kansainvälisiä klassisen, jazzin ja modernin musiikin huippuja ja olemme tehneet tiivistä yhteistyötä taideyliopistojen kanssa ja toimineet myös näiden tutkimuspaviljonkina.

NYT kulttuuria on luvattu alueelle lisää, kun Lapinlahden hyvinvointikeitaan ja Hietsun Paviljongin jatkoksi meren rannalle on tullut kesän 2023 mahtavimpana viihdekeitaana itseään mainostava soutustadionin vuokrannut yksityinen ravintola- ja tapahtumatoimija.

Uusi viihdekeidas tuo annoksen maakuntabaarien matalan kynnyksen ohjelmistoa takavuosien iskelmätähtien ja erilaisten autotallibändien muodossa rikkomaan Töölön korkeakulttuurisen sivistyskuplan. Ja mikäs siinä, kyllä erilaista kulttuuria Töölön rannalle mahtuu ja kaupallinen viihdekeidas palvelee myös erilaista yleisöä, kuin Paviljongin kokeellista ja avantgardististakin korkeakulttuuria rennolla otteella suosiva, osaltaan ilmainen ohjelma.

IHMETYKSEN aihe on, miksi kaupunki haluaa antaa muilta toimijoilta kiellettyä kulttuurista vuokratukea juuri tälle yksityiselle viihdekeitaalle. Toimintaa pyörittää 2021 perustettu Soutustadion Oy, mutta itse vuokrauspäätös on tehty Valtavirta Oy Content Flow:lle, jonka toimialaa on kaikenlainen liiketoiminta ja jolla on noin tusina aputoiminimeä Tassu TV:stä ja Kuonokorvista Nosebookkeihin. Laaja on toimiala, mutta vain yksi varsinainen hallituksen jäsen Kaarlo Ylinen ja toimitusjohtajana tämän veli Jari Ylinen, tuottajan titteliä käyttävä liikemies, joka Suomen Kuvalehden (4.5.2020) ja HS:n (27.10.2018) mukaan tuomittiin Rantarockin festarijärjestelyihin liittyvistä useista törkeistä talousrikoksista hovioikeudessa 2009.

Valtionpalkintoja ei näille kulttuuritoimijoille ole tullut, mutta Valtion rahoitusyritys Finvera peri veljesten luotsaamalta Channel Finland Oy:ltä huomattavia saatavia ja konkurssiin ja velkasaataviin päättyi myös herrojen lanseeraama koirien elämyskeskus Showhau Center, johon hyväuskoisilta ihmisiltä ehdittiin kerätä aimo määrä menetettyä joukkorahoitusta puutteellisin tiedoin ja suurin lupauksin.

Heidän viihdekeskushankkeelleen kaupunki oli valmis antamaan kulttuuritoimintaan perustuvaa vuokratukea, vaikka sekä Lapinlahden ja Hietsun Paviljongin tapauksessa kaupunki on halunnut erottaa vahvasti kulttuurin tukemisen varsinaisista tila- tai maavuokrista, joista kaupunki haluaa parhaan konsulttien arvioiman markkinahinnan. Kaupungin tonttiosasto on korostanut, että kulttuuria tukeva toiminta ei voi vaikuttaa vuokrahintaan, vaan kulttuurituet on haettava erikseen kaupungin pienistä kulttuuriavustuksista. Yleishyödyllisten kulttuuritoimijoiden tapauksissa on käytännössä siis maksettava mahdollisesti saadut pienet kulttuurituet korkeina vuokrina takaisin kaupungin tonttiosastolle ilman, että itse taiteilijoille jää penniäkään.

Ulkoilupalvelujen päällikkö on todennut, että ulkoilupalvelut voivat vuokrata tiloja paljon halvemmalla silloin kun vuokraus tukee liikunnallisia toimintoja. Tämä on ristiriidassa kaupungin tonttiosaston näkemyksen kanssa ja asettaa eri yhdistykset epäyhdenvertaiseen asemaan riippuen siitä, onko niiden vuokranantajana tonttiosasto tai ulkopalvelut, ja edustavatko ne urheiluseuraa tai musiikkiyhdistystä. Jos yleisesti liikuntatoimia tuetaan vahvemmin kuin kulttuuria, niin soutustadionin ja Ylisten veljesten tapauksissa näin ei ole. Ylisten veljille vuokratukea ei annetta viihdekeitaan liikuntaan kannustavien kaljaterassien takia, vaan juuri sen takia, että viihdekeskus tuo kulttuuritoimintaa alueelle.

VUOKRAUSPÄÄTÖKSESSÄÄN kulttuuri ja vapaa-ajan lautakunta myöntää, että vuokrasopimus Ylisen yrityksen kanssa saattaa sisältää ”vuokratukea”, mutta ”arvioinnissa on katsottu, että toiminta ei vaikuta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, sillä toiminta on alueellista” ja tämän takia EU:n valtiontukisäännökset eivät koske tapausta. Tämä ei olisi lainkaan ihmeellistä, ellei esimerkiksi Hietsun Paviljongille olisi jokaisessa käänteessä korostettu, että jos Paviljongilta ei peritä muita vastaavia toimijoita suurempia vuokria, tai jos sitä ei pyrkimyksessään päästä lokakaivoista kaupungin yleiseen viemäriin vaadittaisi maksamaan omien kaivuukustannusten lisäksi ulkoilutoimille ylimääräisiä satoja tuhansia liittymisestä näiden hallinnoimaan painevesiviemäriin, tämä voitaisiin katsoa kielletyksi vuokratueksi. Jos Paviljonki saisi Suomen vesilain määräämän kohtuuhintaisen liittymisen yleiseen viemäriverkostoon asemakaava-alueella, se voisi kuulemma vaikuttaa vahingollisesti EU:n jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

KAUPUNGIN mahdollinen vuokratuki Ylisten poikien bisneksille ei ole ongelma, koska liikuntapalvelut on katsonut, että juuri Valtavirta Oy Content Flow:n hanke ”edistää kaupungin strategisia tavoitteita ja on lisäksi hakijan esille tuomista lähtökohdista katsottuna perusteltu kokonaisuus.”

Kyse on hakijan itsensä esittämästä ehdotuksesta, sillä tietääkseni tarjouskilpailua asiasta ei käyty, eikä tavanomaista kiinteistökonsulttien arviota vuokrauksesta tehty. Moni muu kulttuuritoimija olisi voinut olla kiinnostunut paikan vuokraamisesta, vaikka teatteritoimintaan.

Näille ei varmasti vuokra olisi ollut yhtä edullinen kuin Valtavirta Oy Content Flow:lle, ja jos kyse olisi Paviljongin tapaisesta voittoa jakamattomasta yleishyödyllisestä kulttuuritoimijasta, niin hinta olisi varmaan ollut kovempi. Paviljongin oli riideltävä yli vuoden edes oikeudesta pitää pientä konttikesäkahvilaa ja 25 asiakaspaikan miniterassia tontillaan ja maksettava näistä huomattavaa lisävuokraa ja takautuvia lisämaksuja myös korona-ajalta.

Uusi kulttuuria alueelle tuottava viihdekeidas saa vuokrapäätöksen mukaan tuoda alueelle runsaasti kaljanmyyntikontteja ja käyttää koko laajaa aluetta 500 hengen anniskelualueena sekä vuokrata erikseen vielä meren päälle rakennettua suurehkoa extraterassiaan ilman mitään lisämaksuja valmiiksi edulliseen vuokraan, kunhan vain saavat näihin toimiluvat.

Onhan Paviljonkia rankaistava, koska sen valtiopalkittu kulttuuritoiminta, vanhan puutalon pelastaminen ja korkeatasoiset konsertit eivät näemmä vahvista alueen kulttuuritoimintaa tai tue kaupungin strategiaa ainakaan niin hyvin kuin taloussotkuista toisiin rypeneiden liikemiesten suunnittelema kesän suurin viihdekeidas, jolle kulttuuri ja vapaa-ajan lautakunta oli valmis antamaan erityistä vuokratukea sen edustaman ja alueelle tuoman kulttuuritoiminnan tähden.

Markku Koivusalo

Kirjoittaja on Hietsun paviljongin toiminnanjohtaja

Kolumni Töölöläisessä 4.6.2023