Soulmaden huoneistohotelli hakee uudestaan poikkeamaa asemakaavasta.

Poikkeamien kautta pyritään kiertämään kokonaan pitkän poliittisen ja oikeudellisen päätösprosessin läpi käyneen asemakaavan keskeinen ajatus ympärivuotisesta ja pienimuotoisesta kylpylästä.

Taivalsaaresta kylpylähotellitonttia edelleen ilmaiseksi varaava Soulmade Finland Oy on tehnyt uuden hakemuksen poiketa voimassa olevasta asemakaavasta.

Soulmade haki jo yli vuosi sitten (22.12.2022) poikkeamaa asemakaavasta ja maankäyttöjohtaja Manninen hyväksyi poikkeamat 6.4.2023. Yhdistyksemme teki yhdessä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen ja lähialueiden talonyhtiöiden kanssa hallintovalituksen asiasta 4.7.2023.

Kun kaupungin lakimiesten piti vastata hallintovalitukseen, kaupunki huomasi maankäyttöjohtajan päätöksen virheelliseksi ja Soulmaden lupahakemuksen puutteelliseksi. Kaupunki peruutti maankäyttöjohtajan virheellisen päätöksen.

Prosessi ei loppunut tähän vaan Soulmade tahtoo edelleen rakentaa paraatipaikalle kiistellyn huoneistohotellinsa. Kaupunki on yhä jatkanut Soulmaden maanvuokrasopimusta ilmaiseksi ja Soulmade on tehnyt 27.10.2023 uuden hakemuksen poiketa asemakaavasta.

Soulmade ei ole muuttanut suunnittelemansa huoneistohotellin piirustuksia vaan ainoastaan lisännyt hakemukseen kaksi uutta selkeää poikkeamaa, joita Soulmade ei ollut ensimmäisessä hakemuksessa lainkaan hakenut. Soulmade myös uudessa hakemuksessa myöntää, että osa jo aikaisemmin haetuista poikkeamista on paljon suurempia kuin ensimmäisessä hakemuksessa annettiin ymmärtää.

Poikkeamia tarkasti määrätystä asemakaavasta haetaan runsaasti ja yhä suurempiin muutoksiin. Tästä huolimatta Soulmade ei vieläkään hae kaikkia piirustuksissa näkyviä poikkeamia asemakaavasta. Suurin ja merkittävin hakematon poikkeama on varsinaisen käyttötarkoituksen muutos: kylpylätoimintoihin keskittyvä kylpylähotelli onkin muuttunut massiivisemmaksi huoneistohotelliksi, jossa on tavanomainen spa-osasto.

Kiistelyn päätösprosessin tuloksena oli asemakaavan lähtökohtana sijoittaa kylpylätoimintoja Taivalsaareen Hietaniemen hiekka- ja uimarannan vierelle ja samalla pidentää uimakausi alueella ympärivuotiseksi. Asemakaava tuli voimaan 2009 ja sitä perusteltiin sillä, että Helsingissä ei ole kylpylää ja Taivalsaareen piti saada kylpylähotelli, jossa kylpylätoiminnot olisivat hallitsevassa asemassa.

Asemakaavan valmistelussa käytetyssä kylpylähotellin viitesuunnitelmassa vesielementtejä oli n. 1500 m². Tämä on lähes 10 kertainen määrä verrattuna Soulmade-hotellin suunnitelmiin, jossa vesielementtien määrä on kutistunut n. 180 m². Lisäksi Soulmade-hotellin sisätiloissa, ympärivuotisessa käytössä on ainoastaan yksi oleskeluallas (115 m²) ja yksi kylpyläsviitissä oleva poreallas (n. 6 m²).

Hotellihuoneiden kerrosala (n. 7113 m²) on Soulmade-hotellissa noussut lähes kaksinkertaiseksi viitesuunnitelmissa hotellihuoneille kartoitetusta kerrosalasta (3750 m²) ja kaikki Soulmade-hotellihuoneet ovat varustettu huoneistohotellille ominaisilla keittiöillä.

Asemakaavan vaatimukset kylpylätoimintojen ja hotellitoimintojen suhteista eivät enää toteudu asemakaavan laatimisen tarkoittamassa merkityksessä. Soulmade näyttää kiertävän asemakaavan vaatimaa suhdetta laskemalla kaikki tilat kuten ravintolat, aulat, porraskäytävät, juhlatilat, monitoimitilat, pizzakioskia myöten kuuluvan kylpylätoiminnoiksi. Hotelliin lasketaan tiukasti vain hotellihuoneet. Tämä virheellinen laskentatapa tarkoittaa sitä, että hotelliin ei kuuluisi mitään yleisiä- tai ravintolatiloja.

Kerrosalojen suhteet ja niihin lasketut tilat voitaisiin helposti tarkistaa huonetilaohjelmasta, mutta lukuista pyynnöistä huolimatta Soulmade ei ole suostunut ohjelmaa toimittamaan ja kaupunki ei syystä tai toisesta sitä Soulmadelta vaadi.

Vastauksena poikkeamahakemukseen numero 2 liittyvään kuulemiseen Töölön kaupunginosat – Töölö ry on tehnyt muistutuksen poikkeamasta, joka löytyy alta.

Yhdistys katsoo, että pitkän poliittisen ja oikeudellisen päätösprosessin läpikäyneen asemakaavan määrityksiä ei voida vain ohittaa poikkeamaluvalla, jossa useat ja erittäin merkittävät poikkeamat muuttavat koko asemakaavan alkuperäistä tarkoitusta merkittävästi.

Samalla se, että yhden saksalaisen hotelliyrittäjän annettaisiin poiketa näin radikaalisti muita elinkeinonharjoittajia määräävästä asemakaavasta, rikkoo toimijoiden yhdenvertaista kohtelua. Jos kaikki tontista kiinnostuneet toimijat olisivat voineet olettaa voivansa vähentää rakennus ja ylläpitokustannuksiltaan kallista kylpylätilaa ja sen sijaan maksimoida hotellikerrosalaa ja vielä rakentaa ylläpito- ja rakennuskustannuksiltaan edullinen moduuleista koostuva huoneistohotelli Helsingin paraatipaikalle, olisi kilpailevia ja laadukkaampia tarjouksia saatu jo vuosia sitten.

Lue lisää