Kolumni Töölöläisessä 24.9.2023

Helsingin poliittisilla päättäjillä on kasvava tarve muuttaa nykyistä suuntaa, jossa rakennetaan yhä harvemmiksi käyville vapaille yhteisille rannoille. Myös kaupunkilaiset ovat laajasti tyytymättömiä Hietaniemen alueen suunnitelmaan. Avoin ja kriittinen keskustelu alueen tulevaisuudesta onkin käden ulottuvilla. Julkisen asialähtöisen keskustelun aloittamisella on kuitenkin kiire, jos tavoitteena on kaupungin aito kehittäminen ja virkakoneiston mukaan ehtiminen.

Alueen suunnittelussa on hotellin lisäksi kyse myös laajemmasta Hietaniemen ranta-alueen muutoksesta, jonka katu-ja puistosuunnitelma on edistynyt yhteensovitetusti hotellin suunnitelman kanssa. Muutos alkaisi Taivalsaari-niemen kapealta uimarannalta ja jatkuisi ravintola Mestaritallin puiston alkuun. Tämä Sigurd Frosteruksen puisto-hanke valmistuisi vaiheittain vuoteen 2029 mennessä, tuhoaisi alueen nykyisen luonnon, ruoppaisi, pengertäisi, täyttäisi maata ja muokkaisi sitä sekä rantaviivaa ja rakentaisi suoria reittejä, joita tarvitaan myös hotellikompleksi riittävän stabiliteetin varmistamiseksi. Nykyinen alueen suunnittelu on lähtenyt lähinnä liiketalouden näkökulmasta ja on nähnyt alueen jättömaana, eikä ole kyennyt muodostamaan alueen luontevaa jatkoa Seurasaarenselän arvokkaalle luonnonympäristölle, jonka erityisyys on sijainti pääkaupungin historiallisen keskustan jatkeena.

Osa Helsingin karttapalvelun merkinnöistä Seurasaarenselän alueella. Vaaleanvihreä katkoviiva on hankealue ja muut katkoviivat osoittavat liito-oravan yhdysreitti- tarvetta. (Aineiston valittua yksityiskohtaista tietoa avautuu klikkaamalla kohteita kartalla.)

Helsingin kaupungin karttapalvelu kokoaa yhteen eri alojen aineistoa  rakennetusta- ja luonnonympäristöstä. Seurasaarenselkä on kokonaisuudessaan luokiteltu Euroopan unionin luontodirektiivin mukaiseksi rannikon laguunit luontotyypiksi. Direktiivin tavoite on lajien ja luontotyyppien suotuisa suojelun taso, niiden alueellisen ja määrällisen vähenemisen pysäyttäminen. Helsingin kaupungilla on kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymän Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisohjelma (LUMO). Ohjelma kuvaa kaupunkipuistojen ja luonnonmukaisen kasvillisuuden limittämistä virkistysalueilla sekä luonnonrantojen säilyttämisestä ja luonnollisen kasvillisuuden kehittymisestä myös rakennetuille ranta-alueille. Hietaniemen nykyisille suunnitelmille onkin olemassa luontevampi vaihtoehto: alueella on ainutlaatuiset edellytykset kehittää edistyksellistä viheraluetta, joka yhdistää kaupunkimaisen puiston piirteitä, hyödyntää olemassa olevaa luontoa ja edistää lähialueiden vapaan alkuperäisluonnon levittäytymistä sinne.

Saksalaisen hotelliyrittäjän halukkuus rakentaa arvokkaaseen maisemaan on ymmärrettävä. Alunperin liiketoiminnan sijoittamista kaupunkilaisten virkistysalueella perusteltiin kylpylällä, joka pidentäisi kaupunkilaisten uimakautta ja jonka taloudellista kannattavuutta hotelli ympättiin tukemaan. Nyt altaiden yhteinen pinta-ala on supistunut 1/ 5 uimastadionin altaasta ja syvyys lastenallasta, vaikka toiminta ei kohdennu lapsille. Idea on elänyt tavanomaisen oloiseksi huoneistohotelliksi ja Wellness-ja ravintolatoiminnaksi. Kilpailua, jonka lähtökohtana oli samankaltaiset puumoduulit, joista yrittäjän aikaisempi huoneistohotelli on rakennettu, kuvataan alueen laadun mukaisena suunnitteluna. Hankkeen erityisyys vaikuttaisikin perustuvan ennen kaikkea ympäristöön, jonne se aijotaan sijoittaa, mutta jonka arvoa se alueelle liian massiivisena ja tavanomasena on itse heikentämässä.

Rakentava keskustelu, jonka tavoitteena on kehittää Helsingin kaupunkia kokonaisvaltaisesti vaatii asianmukaista tilaa, aikaa ja avoimuutta. Paikan edellytykset tulee ensin hahmottaa, jotta niitä on mahdollista hyödyntää, vaalia ja jalostaa. Koska alueen vanhentuneelta vaikuttavat suunnitelmat etenevät kaupungin virkamieskoneiston rattaissa ilman kokoavaa julkista keskustelua ja työt maastossa vaikka alueen luvat ovat vielä päättämättä, muodostuu kaupunkilaisille vaikutelma alueen olemisesta heitteillä.

Yhdeksi työkaluksi keskusteluun on laatimani adressin – Hietaniemen rantaa tulee kehittää viheralueena ilman hotellia -, joka löytyy adressit.com palvelusta. Adressi toimitetaan päättäjille ja sen tavoitteena on nostaa alueen kehittäminen uudelleen arvioitavaksi poliittisessa päätöksenteossa. Allekirjoituksia tarvitaan muodostamaan selkänojaa poliittiselle keskustelulle ja kuvastamaan realistisesti kaupunkilaisten tuntemuksia. Adressin voi allekirjoittaa halutessaan ilman että nimi näkyy adressissa julkisesti. Lisäksi adressi jakaa ajankohtaista tietoa ja sisältää linkin, jossa valokuvasarja eri vuodenajoista Hietaniemessä.

Ulla Leppävuori 

Kirjoittaja on töölöläinen kuvataiteilija, joka työskentelee rakennetun ja rakentamattoman ympäristön aiheiden parissa kuvanveistäjän lähtökohdasta.

Adressi viheralueesta ilman hotellia

Joutsen ja silkkiuikkupari palaamassa kevään muuttomatkalta Taivalsaaren idän puoleisilla luonnonmukaisilla hiekka ja kivimuodostelmilla. Ainakin hiekkamuodostelman olemassaolo olisi uhattuna, jos meren ruoppaus ja rannan pengerrys niemen kärjessä toteutuisivat suunnitelmien mukaan. Huhtikuu 2023, Ulla Leppävuori