Töölön kylätalo – Hietsun paviljonki

 

Yhdistyksen toiminnan keskeinen päämäärä on säilyttää saneerattu Hietsun Paviljonki töölöläisten yhteisenä kylätalona ja kehittää sen toimintaa.

Yhdistys on Töölöläinen Oy:n kanssa Hietsun paviljongin toinen pääomistaja ja on kunnostanut sen Töölön kylätaloksi. Yhdistyksen vastuulla on kylätalossa järjestettävät asukasosallisuutta tukevat ja kulttuuriympäristöä vaalivat tapahtumat.

Hietsun paviljonki tarjoaa töölöläisille ja kaikille kaupunkilaisille, yhdistyksille ja yrityksille edullisia monitoimitiloja kokousten, yksityistilaisuuksien ja juhlien järjestämiseen. Yhdistys on myös tarjonnut alueen koululaisille ja nuorisolle ja opiskelijoille kokoontumis- ja tapahtumatilaa. 

Samalla yhdistys pyrkii kehittämään paviljonkia uudenlaiseksi avoimeksi kulttuuritilaksi yhdessä muiden kulttuurialan toimijoiden kanssa.