Töölönlahden suojelualoite

Töölön kaupunginosat – Töölö ry., Töölö-Seura ry., Kallio-Seura ry., Kruununhaan asukasyhdistys ry. ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry. ovat jättäneet 12.9.2022 aloitteen Töölönlahden suojelemisesta Helsingin kaupungille.

Töölönlahden ainutlaatuinen luonto on suojeltava

Töölönlahti on ainutlaatuinen virkistys- ja luontoalue Suomen pääkaupungin sydämessä. Se tarjoaa kymmenilletuhansille kaupungin asukkaille mahdollisuuden päivittäiseen luonnon tarkkailuun ja liikuntaan. Tämän luontoalueen säilyminen nykyisenlaisena virkistysalueena on turvattava.

Me allekirjoittaneet kansalaisjärjestöt esitämme, että Helsingin kaupunki ryhtyy kiireellisiin toimiin Töölönlahden vesialueen, sen rantojen ja näihin liittyvän lähiluonnon ja linnuston suojelemiseksi.

Tavoitteemme:

Tavoite 1

Esitämme Töölönlahdelle luonnonsuojelualueeksi vesialuetta ja rantoja oheisen kaupungin luontotietojärjestelmän tärkeän lintualueen rajauksen mukaisena (liite 1). Tavoitteena tulee olla etenkin Töölönlahden rikkaan ja monipuolisen linnuston ja muun luonnon suojelu (linkit 1–3).

Tavoite 2

Esitämme lisäksi, että luonnonsuojelualueen perustamisen yhteydessä Töölönlahden vesialueen ja rantojen ympärille on määriteltävä riittävän laaja rakentamaton vihersuojavyöhyke (liite 2).  Tämä suojaa Töölönlahden vesialueen ja rantojen tulevaa luonnonsuojelualuetta ympäri Töölönlahden.

 

Vihersuojavyöhykkeeseen tulee kuulua kaikki Töölönlahden rantoihin liittyvät viheralueet tai sellaiseksi muutettavissa olevat alueet. Vihersuojavyöhyke voisi etelässä ulottua itä-länsisuuntaiseen Töölönlahdenkatuun.

Luonnonsuojelualue suojavyöhykkeineen tulee huomioida Töölönlahden alueen
puistojen puistosuunnitelmissa.

Tavoitteena on myös oltava Töölönlahden alueen liittäminen kokonaan, vesialueineen ja puistoineen, kansalliseen kaupunkipuistoon, jota valmistellaan Keskuspuiston ja Haltialan muodostaman ytimen pohjalta.

Perustettavan luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksissä on kiinnitettävä huomiota etenkin siihen, ettei Töölönlahdelle saa tuoda sellaista toimintaa ja tapahtumia, jotka häiritsevät lahdella pesivää linnustoa.

Moottoriveneiden ja -laitteiden käyttökieltoa on jatkettava vesialueella.

Niiltä osin kuin luonnonsuojelualueen vesi- tai maa-alueiden omistus on Suomen valtiolla esitämme, että kaupunki neuvottelee valtion kanssa siitä, että valtio omalta osaltaan mahdollistaa esityksemme

Töölönlahden vesi- ja maa-alueiden luonnon suojelusta.

Luonnonsuojelualue suojavyöhykkeineen Töölönlahden alueella tukisi tämän vihreän keitaan säilymistä jälkipolville. Ilman erillistä suojeluohjelmaa Töölönlahtea uhkaa hiljattainen supistuminen kuten monella muulla Helsingin luontoalueella on jo tapahtunut.

Helsingissä 12.9.2022

Töölö-Seura ry:n puolesta:
Matti Niiranen, puheenjohtaja & Anneli Sarajärvi, sihteeri

Töölön kaupunginosat – Töölö ry:n puolesta:
Markku Koivusalo, puheenjohtaja

Kallio-Seura ry:n puolesta:
Juha Koskinen, puheenjohtaja & Olli Turunen, sihteeri

Kruununhaan asukasyhdistys ry:n puolesta:
Leena Nousiainen, puheenjohtaja

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n puolesta:

Antti Halkka, puheenjohtaja & Emilia Pippola, järjestösihteeri

Töölön kaupunginosat – Töölö ry:n uutisia, kannanottoja ja tiedotteita Töölönlahden osalta

Kerro kantasi: Töölönlahdenpuisto

Kerro kantasi: Töölönlahdenpuisto

Töölönlahdenpuiston idea- ja konseptisuunnitelma – kerro kantasi 30.6 mennessä Tällä hetkellä hyvin ankeaa Töölönlahden puistoa ollaan kunnostamassa ja uudistamassa. Töölön kaupunginosat - Töölö ry osallistui Töölönlahden suunnittelun työpajaan ja maastokävelylle...

Kulttuuri puhdistaa ympäristöä

Kulttuuri puhdistaa ympäristöä

Töölönlahden siistiminen 23.4 klo 13 Töölönlahtea siistitään yhdessä taas Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen yhdessä muiden toimijoiden kanssa organisoimassa Kulttuuri puhdistaa ympäristöä -tempauksessa 23.4.2024, klo 13. Kokoontuminen Pikku-Finlandian terassilla...

Valitus Töölönlahden tulvasuojarakenteista

Valitus Töölönlahden tulvasuojarakenteista

  Töölönlahti ja Eläintarhanlahti: Valitus kevyen liikenteen sillan ja tulvasuojelurakenteiden rakentamiselle asetetun määräajan jatkamisesta Töölön kaupunginosat - Töölö ry, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry,  Siltasaariseura ry:n ja Töölö-Seura ry  jättivät...

Kulttuuri puhdistaa ympäristöä

Kulttuuri puhdistaa ympäristöä

Lintuparatiisin siistiminen 25.4 klo 13 Töölönlahden lintuparatiisia siistitään yhdessä Kulttuuri puhdistaa ympäristöä -tempauksessa 25.4.2023 Töölön kaupunginosat on ollut yhdessä muiden kaupunginosayhdistysten ja Helsingin luonnonnonsuojelu yhdistyksen kanssa...

Kannanotto vihersuojavyöhykkeestä

Kannanotto vihersuojavyöhykkeestä

Silkkiuikku pesällään Töölönlahdella. Kuva: Christa GranrothKannanotto luonnonsuojelualueen ja vihersuojavyöhykkeen perustamisesta Töölönlahdelle Töölön kaupunginosat - Töölö ry, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry, Kruununhaan asukasyhdistys ry, Kallio-Seura ry ja...

Luontokävely

Luontokävely

  Luontokävely Töölönlahdella ke 21.9 klo 13-14:30   Yhdistykset järjestävät medialle ja yleisölle avoimen luontokävelyn Töölönlahdella keskiviikkona 21.9.2022 klo 13:00–14:30. Tapaaminen Pikku-Finlandian edustalla klo 13:00. Kävelyllä on oppaina yhdistysten...