Töölö ry on kaupunginosayhdistys, joka tarjoaa mahdollisuuksia osallistumiselle kotiseutusi parantamiseen ja nauttimiselle sen monipuolisista piirteistä. Liittymällä jäseneksi Töölö ry:hyn voit osallistua yhdistyksen järjestämiin monenlaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Niiden organisoimiseen tarvitaan aktiivisten töölöläisten apua. Lisäksi saat Töölö ry:ssä tietoa Helsingin kaupungin Töölöä koskevista suunnitelmista ja päätöksistä. Yhdessä voimme vaikuttaa Töölön parhaaksi sekä tehdä Töölöstä nykyistä paremman paikan asua, työskennellä ja viettää vapaa-aikaa.

Toiminnan tavoitteet

 • paikallisten erityispiirteiden pohjalta toimialueensa kaikinpuolinen kehittäminen
 • kaupunginosan asumisviihtyvyyden, sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjonnan, elinkeinotoiminnan monipuolisuuden, omavaraisen kaupallisen toiminnan mahdollisuuksien, liikenneväylien tehokkaan rakentamisen ja asumista palvelevan monipuolisen liikenneverkoston parantaminen ja lisääminen
 • paremman joukkoliikennekehityksen mahdollistaminen
 • asuinympäristön laadun parantaminen ja lisääminen huomioiden alueen kaavoitukselliset seikat ja kaavoituksen pysyttämisen yhteiskunnan kehittymisen tasolla
 • paikallisen rakennuskulttuurin edistäminen huomioiden tällöin voimassa olevien kaavojen ja lain suomat mahdollisuudet ja oikeudet mahdollisesti tarvittavien suojelullisten toimenpiteiden aikaansaamiseksi rakentavassa yhteistyössä viranomaisten ja asianomaisten kanssa suojelun voidessa kohdistua niin yksityisen kuin julkisen omistuksen piirissä olevia rakennuksia
 • alueen puistojen, rantojen ja urheilukenttien kehittäminen ja kunnon vaaliminen
 • paikallisen muun kulttuurin vaaliminen ja edistäminen
 • lähidemokratia -pyrkimysten ja lähidemokratian kaikinpuolinen kehittäminen, edistäminen ja vaaliminen
 • toimialueella toimivien yhteisöjen ja muiden toimijoiden verkostoitumisen edistäminen, lisääminen ja verkostojen vahvistaminen alueen kehityksen kaikenlaisten olosuhteiden parantamiseksi
 • eurooppalaisen kaupunginosayhteistyön kehittäminen
 • toimia kattavasti toimialueella toimivien erilaisten yhteisöjen toimintamahdollisuuksien parantamiseksi ja alueella asuvien asukkaiden viihtyvyyden lisäämiseksi
 • alueella toimivan paikallisen viestinnän ja tiedottamisen lisääminen, parantaminen ja vaaliminen
 • alueella toimivien yhteisöjen ja asukkaiden yhteisen toimintakeskuksen aikaansaaminen.

Töölö ry:n hallinto

Yhdistyksen asioita hoitavat hallitus ja sen työvaliokunta.

Hallituksen alaisuudessa toimii tarpeen mukaan eri alajaostoja sekä itsenäisiä projektiryhmiä.

Hallitus 2021-2022

 • Markku Koivusalo (pj.)
 • Jussi Tarkkanen (vpj:)
 • Mikko Keski-Vähälä
 • Ulla Sääski
 • Camilla Kovero
 • Ville Ylönen
 • Annaleena Hakatie
 • Sari Mattero

  Hallitus 2020-2021

  Puheenjohtajat

  • Markku Koivusalo (pj.)
  • Jussi Tarkkanen (vpj.)

  Hallituksen jäsenet

  • Ulla Sääski
  • Camilla Kovero
  • Ville Ylönen
  • Annaleena Hakatie

  Hallitus 2015-2017

  Puheenjohtaja

  • VT Hannu Haukanhovi (pj.)

  Hallituksen jäsenet:

  • VTM Anssi Keski-Vähälä (vpj)
  • TkT Kaarin Taipale(vpj) Kaupunkitutkija
  • PhD Peter Hackman. Dosentti, Senioritutkija
  • FT Ilkka Huovio. Professori
  • TkT Heikki Kukkonen. Dosentti, Arkkitehti
  • VTT Markku Koivusalo. Dosentti, Valtio-oppi
  • LT Jussi Tarkkanen. Patologi
  • Reeta Taulu. Myyntipäällikkö (SKV)

   Hallitus 2019-2020

   Puheenjohtajat

   • Markku Koivusalo (pj.)
   • Jussi Tarkkanen (vpj.)

   Hallituksen jäsenet

   • Ulla Sääski
   • Camilla Kovero
   • Ville Ylönen
   • Annaleena Hakatie
   • Liisa Tarjanne (vj.)

   Hallitus 2013-2015

   Puheenjohtaja

   • VT Hannu Haukanhovi. Lakimies, tj.

   Hallituksen jäsenet

   • TkT Kaarin Taipale (vpj). Kaupunkitutkija
   • VTM Anssi Keski-Vähälä (vpj)
   • Hall.pj, tj (Töölöläinen)
   • PhD Peter Hackman. Dosentti, Senioritutkija
   • FT Ilkka Huovio. Professori
   • TkT Heikki Kukkonen. Dosentti, Arkkitehti
   • VTT Markku Koivusalo. Dosentti, Valtio-oppi
   • LT Jussi Tarkkanen. Patologi
   • Reeta Taulu. Myyntipäällikkö (SKV)

   Hallituksen varajäsenet

   • Yliarkkitehti Liisa Tarjanne
   • Yrittäjä tmj. Juha-Pekka Tuovinen

   Hallitus 2018-2019

   Puheenjohtajat

   • Markku Koivusalo (pj.)
   • Jussi Tarkkanen (vpj.)

   Hallituksen jäsenet

   • Ulla Sääski
   • Camilla Kovero
   • Ville Ylönen
   • Annaleena Hakatie
   • Liisa Tarjanne (vj.)

   Hallitus 2017-2018

   Puheenjohtaja

   • Markku Koivusalo (pj.)

   Hallituksen jäsenet

   • Jussi Tarkkanen (vpj.)
   • Ulla Sääski
   • Camilla Kovero
   • Ville Ylönen
   • Annaleena Hakatie
   • Liisa Tarjanne (vj.)