Kahdeksan vuoden jälkeen Hietsun paviljongin maanvuokrasopimusta on vihdoin korjattu niin, että se kattaa myös rannan puolisen betoniterassin ja sivuston.

Aloitimme heti talkoot alueen siivoamiseksi.