Artikkeli Töölöläisessä 24.3.2024

Taivalsaaren huoneistohotelli haluaa kiertää asemakaavan poikkeamilla, eikä kylpylää ole edelleenkään tulossa

 Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola kirjoitti syksyllä ironisesti uuden uljaan Helsingin rakentamisesta, että “Helsingin rumin sana on nykyään asemakaava. Se ei saa olla este, vaan voimaannuttava haaste, johon vastaamalla saadaan rakennettua uusia hotelleja.”

Taivalsaaren niemessä tätä asemakaavan asettamaa haastetta yritetään jälleen ylittää, sillä saksalainen huoneistohotelliketju Soulmade on jättänyt asemakaavasta poikkeamishakemuksen Numero 2.

KERRATAANPA vielä historiaa. Asemakaavassa vuodelta 2009 Taivalsaareen on määritetty kylpylähotelli. Asemakaava kävi läpi pitkän poliittisen ja oikeudellisen päätösprosessin, jossa töölöläiset ja silloinen Töölö-seura ry vastustivat kylpylähotellia ankarasti. Kylpylähotellin sijaan paikalle ehdotettiin pienimuotoisempaa saunamaailmaa. Kylpylä voitti täpärästi saunamaailman kaupunginhallituksen ja valtuuston äänestyksissä, sillä Helsinkiin haluttiin täältä silloin puuttunut kylpylä. Kylpylän nähtiin myös pidentävän Hietaniemen ja Taivalsaaren alueen uimakauden ympärivuotiseksi.

Vaikka suuri osa johtavia arkkitehtejä vastusti julkisesti kylpylän rakentamista tälle paraatipaikalle, puolustettiin kylpylää sillä, että paikalle tehtäisiin aikaa kestävä ja arkkitehtuurisesti merkittävä ainutkertainen rakennus.

Asemakaavassa kylpylähotellille asetettiin selkeät ja vahvat määritykset siitä, että kylpylätoiminnat olisivat hotellissa pääroolissa, hotellista olisi mahdollisimman vähän maisemallista tai ympäristöllistä haittaa ja se sulautuisi orgaanisesti Taivalsaaren niemeen.

KUINKAS sitten kävikään? Koska liejuiseen paikkaa oli haastava rakentaa isoa hotellia, ja asemakaava asetti vaateen ympärivuotisista uimakautta palvelevasta kylpylästä, ei kunnianhimoiselle suunnitelmalle löytynyt toteuttajia.

Vihdoin Taivalsaaren tonttia tarjottiin hotellin paikkoja Pohjoismaista etsineelle saksalaiselle Soulmade huoneistohotelliketjulle. Nyt kaupunki oli valmis verorahojen turvin ruoppaamaan ja leventämään rantaa isolle hotellille sopivaksi, sekä antamaan erikoisvapauksia asemakaavasta ja kylpylän vaatimuksista ulkomaista sijoittajaa mielistelläkseen. Moni kotimainen yrittäjä oli varmasti hankkeesta luopunut, koska oli uskonut, että asemakaavasta oli pidettävä kiinni, eikä paikalle saa rakentaa pelkästään hotellia.

MITEN asemakaavasta pyritään nyt poikkeamaan? Asemakaavan päätösprosessi tehtiin kylpylähotellista tehdyn viitesuunnitelman perusteella. Viitesuunnitelmassa hotellihuoneiden kerrosala oli 3750 m². Soulmaden huoneistohotellissa huoneiden kerrosala on noussut lähes kaksinkertaiseksi (7113 m²). Kaikki hotellihuoneet on varustettu huoneistohotellille ominaisilla keittiöillä. Myös kylpylään lasketut hoitohuoneet vastaavat hotellihuoneita, joiksi ne muuttuvat kätevästi tarvittaessa.

Samalla kylpylöille keskeiset vesielementit ovat tippuneet lähes kymmenesosaan. Viitesuunnitelmassa vesielementtejä oli n. 1500m², jolloin oli mahdollisuus puhua ympärivuotisesta uimakaudesta alueella. Soulmaden hotellissa vesielementtejä on yhteensä n. 180 m², joista ympärivuotisesti auki sisällä hieman yli 120 m². Soulmaden kohdalla on pelkkä vitsi puhua ympärivuotisesta uimakaudesta, joka toteutuisi yhdessä pienessä oleskelualtaassa (115 m²) ja vielä pienemmässä kylpyläsviitissä olevassa porealtaassa (n. 6 m²).

Asemakaavan määritykset kylpylän ja hotellin rakennusaloista rikkova huoneistohotelli tulee myös muodostamaan koko Taivalsaaren niemen peittävän muurin. Tätä on vaikea ymmärtää, ellei ole motivaatiota paneutua Avanto Arkkitehdit Oy:n piirustuksiin huolella.

SOULMADE puolustaa poikkeamia sillä, ettei asemakaavan viitesuunnitelmaa tarvitse seurata orjallisesti, mikä onkin totta, mutta itse vesielementtien vähentyminen kymmenesosaan, hotellihuoneiden kerrosalan kasvattaminen kaksinkertaiseksi, rakennusalojen rajojen sekoittaminen niin, että hotelli peittää koko niemen ja koko pääasiallisen käyttötarkoituksen muuttaminen huoneistohotelliksi eivät ole pieniä poikkeamia kylpylähotellille selkeät rajat asettavasta asemakaavasta, vaan ne kumoavat koko asemakaavan.

Soulmaden paikalle suunnittelema huoneistohotelli pienellä Spa-osastolla, vaatisi siis koko asemakaavan muutoksen. Nyt asemakaavan muutosta kuitenkin pyritään hämäävästi hakemaan vain poikkeamina. Soulmade teki poikkeamahakemuksen Numero 1 asemakaavasta jo vuosi sitten. Kaupungin maankäytönjohtaja Richard Manninen ehti hyväksyä sen pelkällä virkamiespäätöksellä, ennen kuin kaupungin lakimiehet huomasivat päätöksen virheelliseksi ja hakemuksen puutteelliseksi. Kaupunki peruutti Mannisen virheellisen päätöksen.

Nyt Soulmade on jättänyt poikkeamahakemuksen Numero 2 ja lisännyt siihen kaksi uutta asemakaavasta poikkeamaa, joita aiemmin ei haettu lainkaan. Soulmade myös myöntää, että osa jo aikaisemmin haetuista poikkeamista on paljon suurempia kuin ensimmäisessä hakemuksessa annettiin ymmärtää, mutta tästä huolimatta poikkeamahakemuksessa Numero 2 haetaan lupaa yhä useampiin ja suurempiin muutoksiin. Kummallista on, että merkittävimpään, eli käyttötarkoituksen muutokseen kylpylästä huoneistohotelliksi Soulmade ei edelleenkään hae poikkeamaa. Miksi? Siksi, että käyttötarkoituksen muutoksen haku pelkkänä poikkeamana on mahdotonta.

Soulmade myös väittää, että asemakaavassa vaadittu kylpylän ja hotellien kerrosalojen suhde toteutuisi suunnitelmissa. Väite ei pidä paikkaansa vaan perustuu virheelliseen huonetilalaskelmaan. Soulmade laskee hotellin kerrosalaan tiukasti vain hotellihuoneet ja kaikki muut rakennuksen tilat lasketaan kylpylätoiminnoksi kuten ravintolat, juhlatilat, aulat, huoneistohotellin yhteiskeittiöt ja jopa ulkona sijaitsevan pizzakioski.

Oikeat kylpylän ja hotellin suhteet voidaan helposti selvittää rakennuksen huonetilaohjelmasta. Soulmade tai hotellia suunnitellut Avanto Arkkitehdit Oy eivät pyynnöistä huolimatta suostu huonetilaohjelmaa toimittamaan, eikä kaupunki sitä vaatimaan. Miksi? Ehkä siksi, että silloin poikkeamia ei voitaisi hyväksyä vain poikkeamina, vaan vaadittaisiin asemakaavan muutos, joka puolestaan on pitkä prosessi.

On myös vaikea kuvitella, että yksi Töölön paraatipaikoista haluttaisiin varata saksalaisen huoneistohotelliketjun keskinkertaiselle moduuliarkkitehtuurille. Paikalle ei ole todellakaan rakentumassa ns. toista Löylyä.

KUTEN Jyrki Lehtola kolumnissaan ilmaisi uuden totuuden ironisesti, asemakaava on kaupungille vaan voimaannuttava haaste, johon vastaamalla saadaan rakennuttua uusia hotelleja

Markku Koivusalo

Kirjoittaja on Töölö ry – Töölön kaupunginosat puheenjohtaja.