Kolumni Töölöläisessä 10.4.2022

Kaksi vuotta sitten globaaliksi epidemiaksi yltynyt korona toi poikkeusajat myös Hietsun paviljongille eikä yleisötilaisuuksien kielto ollut suopea sen taloudelle. Paviljonki sinnitteli kuitenkin koronan läpi ja jopa liikepankit antoivat armon käydä oikeudesta ja lykkäsivät lainojemme lyhennyksiä.

Ja juuri kun maailma alkoi taas näyttää valoisammalta, synkensi toinen ihmiskunnan ikiaikaisista vitsauksista maailman, sota. Sen vaikutukset tuntuvat kohta Paviljongilla energianhinnan nousuna, mutta tärkeämpää on nyt auttaa sodan välittömiä uhreja. Järjestimme Paviljongilla tukikonsertin Ukrainan lasten auttamiseksi.

KULKUTAUDIT ja sodat. Ihmiskunta on toivonut voivansa järkensä avulla jättää ne taakseen, kukistaa lääketieteellä luonnollisen vihollisensa, taudit ja korvata järkevällä yhteistyöllä väkivaltaiset vihollisuussuhteensa. Mutta järkensä luoman hallinnan avulla ihmiskunta on myös kuormittanut luonnon kantokykyä itselleen vahingolliseksi ja tehnyt sodan välineistä yhä tuhoisampia.

Koronan lisäksi Paviljonki onkin kamppailut itse järkiperäisen hallinnon kanssa kuten aiheen klassikkoajattelija Max Weber byrokratiaa nimitti. Weber muistutti, ettei moderni herruus toteudu enää poliittisten hallitsijoiden vaan virkamiesten toimesta. Palkatut virkamiehet päättävät kaikista päivittäisistä tarpeistamme ja valituksistamme. Virkamiesvalta perustuu säännöllistettyyn järkiperäiseen vallankäyttöön ja on välttämätön kaikissa suurissa organisaatioissa niin yksityisissä kuin julkisissakin. Kuitenkin myös tässä ”elottomassa koneessa ja hyytyneessä hengessä” piilee omat vaaran ja mielivallan muotonsa, varsinkin silloin kun järkiperäinen hallinto ei itse pidä kiinni edes perustavista järjen päättelysäännöistä.

Weberille politiikkojen tärkein tehtävä oli toimia vastavoimana ja valvojana byrokratian jatkuvasti paisuvalle vallalle. Todellisuudessa politiikoilla ei ole tahtoa tai edes kykyä kyseenalaistaa kaupunkiamme ja elämäämme hallitsevien virkamiesten päätöksiä.

Kun Hietsun paviljonki joutui koronan alla myös kaupungin yritystonttiosaston virkamiesten hyökkäyksen ja syytösten kohteeksi yritimme kutsua moneen otteeseen kaupunkiympäristölautakunnan poliittisia jäseniä tutustumaan sekä todelliseen tilanteeseemme että virkamiesten päätöksissä olleisiin selkeisiin epäloogisuuksiin.

Kukaan ei vastannut meille, edes kohteliaasti, etteivät ennättäisi. Lopulta vain yksi filosofiedustaja tarttui päätöksen epäloogisuuksiin. Muut kaupunkilaisten ”edustajat” lautakunnassa eivät jaksanut asiaan lainkaan paneutua tai edes vastata kutsuihimme. Edes Ukrainan tukikonsertti ei lautakunnan jäseniä kiinnostanut.

UKRAINAAN onkin nyt hyökännyt turvallissuupoliisin virkamiehestä yksinvaltiaaksi noussut häikäilemätön ja armoton vallankäyttäjä. Tämä ei olisi ollut mahdollista ilman byrokraattisen vallan pitkiä perinteitä Venäjällä aina Tsaarin ajoista Neuvostoliiton byrokratiakoneiston (josta Weber jo varoitti) kautta aina Putinin nykyhallintoon. Tänään maailmaa jaetaan taas erilaiset periaatteet omaaviin läntiseen ja itäiseen leiriin. Suomi on halunnut kuulu länteen ja ajaa sen avoimuuden ja oikeuksien arvoja, mutta välillä Hietsusta virkamiesten kanssa asioidessa tuntuu siltä, että täällä on sittenkin vallalla enemmän bysanttilainen täysin kyseenalaistamaton virkamiesvalta.

 

Markku Koivusalo

Kirjoittaja on Töölön kaupunginosat – Töölö ry:n pj.