Mitä hiekkarannantiellä tapahtuu?

 

Hiekkarannantie on suljettu kokonaan Taivallahden päädyn osuudesta maanantaina 23.1.

Useat töölöläiset ovat kyselleet mitä ihmettä alueella tapahtuu ja miksi koko tie on suljettu?

Kysymys on Staran, Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitoksen aloittamista Hiekkarannantien katutöistä.

Yleensä kaupunki tiedottaa tällaisista asioista ja esimerkiksi kasinkatutöistä ja niiden vaiheista on tiedotettu ahkerasti.

Jostain syystä kuitenkin mitään tiedotusta ei ole ollut Hiekkarannantien katutöistä. Kaupungin tai Staran sivustoilla ei ole siitä mitään ilmoitusta emmekä edes kadun varrella olevan kiinteistön omistajina Hietsun paviljongilla ole saaneet mitään aikataulua tai edes ilmoitusta katutöiden alkamisesta.

Työt vain aloitettiin ilman ilmoitusta maanantaina 23.1. Paikalle tuotiin kyllä kyltit, jossa ilmoitetaan, että kyse on Hiekkarannantie rakentamisesta sisältäen kunnallistekniikan ja pintarakenteiden uusimisen ja kestoksi on ilmoitettu 1/2023-10/2023.

Kyltissä olevien yhteydenottonumeroiden (09 310 36653) taustalta löytyi kuitenkin projektinjohtaja Mika Pakarinen kaupunkiympäristön toimialalta (mika.pakarinen@hel.fi)  ja varsinaisista rakennustöistä Staran puolelta vastaava (09 310 700432) Eila Hägg (eila.hagg@hel.fi). Heiltä voi tiedustella suoraan hankkeesta.

Mika Pakarinen onkin osaltaan pahoitellut Hietsun paviljongin toiminnan huomiotta jättämistä projektissa ja luvannut parantaa tiedostusta. Toivottavasti myös töölöläiset ja rakennustöiden jalkoihin myös jääneet koululaisten vanhemmat saavat katutöiden etenemisestä nyt avoimempaa tietoa.

Katutyöt perustuvat vuonna 2020 tehtyyn katusuunnitelmaan ks. alla.

 Itse katutyöt tai kokonainen katuremontti, jossa katua myös korotetaan ja rakennetaan kevyen liikenteen väylä tien viereen, perustuu 2020 hyväksyttyyn katusuunnitelmaan. Katusuunnitelmassa ei varsinaisesti aihetta mainita, mutta nyt siis vedetään juuri viemäröinti, maalämpöä ja muuta infraa Taivallahden päähän suunnitellulle hotelille.

Työt piti aloittaa alun perin vuonna 2021, mutta nyt ne aloitettiin ilmoittamatta 23.1.2022.

Alun perin katusuunnitelmassa ilmoitettiin, että alueen puustoa pyritään säilyttämään ja myös Töölön kaupunginosat – Töölö ry ja Hietsun paviljonki pyysivät kaupungilta, ettei arvokkaita mäntyjä kaadettaisi. Nyt kuitenkin useissa puissa on kaatomerkit.

Projektijohtaja Mika Pakarinen on vastannut, että alueella on pidetty torstaina 2.2 puukaadon osalta puustokatselmus ja maastoon on merkitty katusuunnitelman mukaisesti, linjauksen alle jäävät, kaadettavat puut. Katselmuksen lähtökohtana on kuulemma ollut, ettei yhtään puuta kaadeta, ellei se ole pakollista rakentamistyön vuoksi. Puustokatselmuksessa on myös huomattu, että joitain yksittäisiä puita voidaan myös yrittää säilyttää, siitä huolimatta, että ne oli merkitty kaadettavaksi.

Kuinka paljon puita rakennustyöt vaativat kaadettavaksi on auki ja on ylipäänsä ihmeellistä, ettei kevyen liikenteen väylää voisi mukamas rakentaa puut säästäen.