Muistutus Sigurd Frosteruksen puiston suunnitelmista

Huolestuneiden töölöläisten pyynnöstä ja asiaan tutustuttuaan Töölön kaupunginosat – Töölö ry. on jättänyt 4.10. 2022 muistutuksen Sigurd Frosteruksen puiston suunnitelmista Helsingin kaupungin kaupunginympäristölautakunnalle.

 Töölön kaupunginosat – Töölö ry. suhtautuu positiivisesti Sigurd Frosteruksen puiston kunnostukseen ja parannukseen, mutta muistuttaa, että suunnitelmaa aluetta merkittävästi muuttavista toimenpiteistä pitäisi tehdä yhteistyössä alueen käyttäjien ja asukkaiden kanssa hyvän hallinnon mukaisesti oikeasti osallistavana suunnitteluna. Näin ei ole nyt esitettävässä suunnitelmassa tehty vaan suunnitelma on tehty lähinnä paikalle rakennettavaksi suunnitellun saksalaisen hotelliketjun hotellin tarpeita vastaavaksi, vaikka itse hotellin toteutuskaan ei ole tämänhetkisessä maailmantilanteessa mitenkään varmaa.

Muistutus
Asia: Puistosuunnitelma, Sigurd Frosteruksen puiston suunnitelma

Sigurd Frosteruksen puiston suunnitelma

21.9.–4.10.2022 nähtävillä pidettyyn puistosuunnitelma liittyen Töölön kaupunginosat – Töölö ry esittää muistutuksen, jossa suhtautuu positiivisesti Sigurd Frosteruksen puiston kunnostukseen ja parannukseen, mutta samalla muistuttaa, että suunnitelmaa aluetta merkittävästi muuttavista toimenpiteistä pitäisi tehdä yhteistyössä alueen käyttäjien ja asukkaiden kanssa hyvän hallinnon mukaisesti oikeasti osallistavana suunnitteluna. Näin ei ole suunnitelmassa tehty.

Töölön kaupunginosat – Töölö ry esittää, että nykyinen suunnitelma on tehty liiaksi paikalle rakennettavaksi suunnitellun hotellin tarpeita vastaavaksi, vaikka itse hotellin toteutuskaan ei ole tämänhetkisessä maailmantilanteessa mitenkään varmaa. Sigurd Frosteruksen puiston kunnostussuunnitelmat pitäisi tehdä itsenäisesti kaupunkilaisten ja alueen käyttäjien ehdoilla eikä pelkästään hotellivarausta varten varauksen tekijän tarpeiden mukaisesti.

Töölön kaupunginosat – Töölö ry katsoo, ettei puiston kunnostaminen vaadi suunnitelman edellyttämiä rantaviivan radikaaleja muutoksia ja täyttömaan lisäämistä suunnitelmissa esitetyillä tavoilla. Myöskään betoniset näköalatasanteet ja betoniset kävelytasanteet Taivalsaaren päässä eivät tue alueelle ainutlaatuista luonnollista meren rantaa.

Siinä missä suunnitelmassa Taivalsaaren itäpuolta on tarkoitus kehittää luontaisen kaltaisena merenrantana kivikkoineen, on suunnitelmassa kuitenkin esitetty läntisen puolen täyttöä, rakennelmia ja kiviheittoverhouksia näiden todellista tarvetta lainkaan perustelematta. Läntisen osan suunnitelmat näyttävät jälleen palvelevan enemmän oletettu hotellirakennusta ja sille rakennettavaa ”takapihaa” kun alueen luonnonmukaista ja kestävä kehittämistä kaupunkilaisten ehdoilla.

Vaikka alueelle on suunnitelmassa sijoitettu uimarannan käyttäjille enemmän suihkuja puuttuvat kaikki julkiset saniteettitilat ja niiden sijoittaminen suunnitelmasta. Alueen keskeisin ongelma tällä hetkellä on juuri puuttuvat julkiset saniteettitilat. Suunnitelmissa ei ole esitetty miten tämä ongelma ratkaistaan. Hotelli tuskin tulee tarjoamaan yleisiä saniteettitiloja rannan ja puiston käyttäjille.

Suunnitelmissa esitetään myös Taivallahden pohjukkaan maatiilipintaista terassoitua Martta Ypäjän aukiota, jossa on tilavaraus kahvilarakennuksella. Paikalla on tällä hetkellä alueen asukkaiden ja käyttäjien suuresti suosima koirapuisto ja itse koko alue on hyvin yleistä koirien ja näiden omistajien ulkoilualuetta. Suunnitelmissa ei ole selvästikään huomioitu lähialueen lukuisia koirien ulkoiluttajia ja näiden tarpeita. Onko koirien ulkoiluttamine hotellin ”takapihalla” edelleen sallittua ja onko tilaa varattu vapaalle koirapuistolle, jos nykyinen ahkerassa käytössä oleva puisto poistetaan kokonaan.

Koirapuiston sijaan aukiolle esitetään uutta kahvilavarausta, vaikka aivan lähistöllä on useita kahviloita. Hietsun paviljongin omistajina ihmettelemme, että kaupunki on halunnut kieltää kahvilan omassa rakennuksessamme, jossa on perinteisesti toiminut kahvila ja suunitelee kuitenkin taas yhtä täysin uutta kahvilarakennusta alueelle.

Katsommekin ettei suunnitelmassa ole riittävästi tutkittu alueen tämänhetkistä käyttöä tai konsultoitu alueen toimijoita, asukkaita ja käyttäjiä.

Vaikka olemme ehdottomasti alueen kehittämisen ja Sigurd Frosteriuksen puiston kunnostuksen kannalla katsomme, että suunnitelma pitäisi edelleen palauttaa sellaiseen käsittelyyn, jossa myös alueen käyttäjät, asukkaat ja kaupunkilaiset ja näiden näkemykset alueesta huomioidaan modernin ja avoimen kaupunkisuunnittelun toimintatapojen mukaisesti.

Helsingissä 4.10.2022

Töölön kaupunginosat – Töölö ry.
Hiekkarannantie 9 00100 Helsinki
Toolonkaupunginosat.fi