Töölön kaupunginosat – Töölö Ry:n muistutus nähtävissä nyt tässä linkissä


Kesällä juhannuksen aikaan nähtävillä ollut Töölön sairaalan massiivinen asemakaavan muutoshanke on edennyt ja on nyt nähtävillä. Asiasta voi esittää muistutuksia 24.1.2018 asti. Töölön kaupunginosat – Töölö ry jättää kaavasta mustutuksen, johon kaipaamme Töölöläisten näkemyksiä.

Aikaisemmin asiasta pidetyssä asukastilaisuudessa arvosteltiin voimakkaasti ylitehokasta rakentamista. Asuntojen rakentamista pidettiin sinänsä hyvänä, mutta rakennusmassaa pidettiin liian korkeana, pimentävänä ja liikaa suoraan jalkakäytävään rajautuvana. Tilaisuudessa töölöläiset toivoivat kaavaan vihreämpää, avarampaa ja vähemmän massiivista rakennusta.

Suunniteltujen rakennusten kokoa onkin hieman pienennetty, mutta edelleen massiivinen ja katupuiden vastainen. Alueella asuvat töölöläiset ovatkin ehdottaneet edelleen vaihtoehtoista suunnitelmaa, joka mahdollistaisi elävämmän ja vihreämmän katuosuuden.

Asiasta voi käydä keskustelua yhdistyksen facebook ryhmässä

Ohessa kuvina vertailuna kaupungin suunnitelmista ja töölöläisten ehdotuksista.

Ensimmäisenä nykytila, sitten kaupungin ehdotus ja lopuksi töölöläisten parannusehdotus