Hesperian- ja Hakasalmenpuistojen korjaussuunnitelma

Helsingin kaupunki on pyytänyt kommetteja Töölönlahden Hesperian- ja Hakasalmenpuistojen korjaussuunnitelmaan.

Töölön kaupunginosat – Töölö ry on jättänyt asiasta kaupungille seuraavan kommentin.

1) Yhdistyksemme on mukana järjestöjen tekemässä yhteisessä Töölönlahden luonnonsuojeluesityksessä. Luonnonsuojeluesityksen lisäksi esitimme, että kaupunki perustaa suojeltavan ranta-alueen ympäristöön vihersuojavyöhykkeen, joka turvaa herkkää aluetta muilta toiminnoilta ja hälyltä.

Ehdottamamme vihersuojavyöhyke ei näy nyt esillä olevassa puistosuunnitelmassa. Esitämme että vihersuojavyöhyke huomioidaan terminä ja varauksena nyt nähtävillä olevassa suunnitelmassa sekä myös muissa Töölönlahden alueen suunnitteluhankkeissa. Tavoitteena on luoda Töölönlahdesta ainutlaatuinen luontoalue ja suojella sitä luontoa kuluttavasta tapahtumatarjonnasta ja rakentamisesta.

Ehdotamme myös, että Töölönlahden puistosuunnitelma, Linnunlauluntien ulkokuntosalihanke, Karamzinirannan katusuunnitelma  sekä Hakasalmen- ja Hesperianpuistojen suunnitelmat etenevät vihersuojavyöhyke huomioiden yhtenäisenä kokonaisuutena eivätkä toisistaan riippumattomina palasina. Tämä helpottaisi yhteisen tavoitetilan löytämistä ja edesauttaisi kansalaisvaikuttamista.

Vaikka vihersuojavyöhyke ei näy varauksena nyt esillä olevassa Hesperian- ja Hakasalmenpuistojen korjaussuunnitelmassa, on korjaussuunnitelman yleisilme mielestämme vihersuojavyöhykkeen ajatusta tukeva.

2) Ehdotamme harkittavaksi, että alueelle suunniteltu ulkokuntosali sijoitetaan johonkin toiseen paikkaa kuin nykyisen lasten leikkipaikan kohdalle.  Suunniteltu kuntosalin paikka on ongelmallinen, koska se ei sijaitse pyöräilyväylän vieressä. Näin ollen kuntosalin yhteydessä olevaan pyöräparkkiin täytyy ajaa kävelypolkuja pitkin.  Täten ongelmaksi muodostuu lisääntyvä polkupyöräily kävelypoluilla.

Vaihtoehtoisia paikkoja ulkokuntosalille löytyy. Suunnitellun ulkokuntosalin paikan voisi siirtää Pikku-Finlandian läheisyyteen Töölönlahden eteläpohjukkaan, esimerkiksi nykyisen lasten kiipeily- ja leikkipuiston viereen.  Toisaalta nykyinen kuntoilupiste muurin vieressä olisi myös sopiva paikka ulkokuntosalille, sillä se on aivan pyöräilyväylän vieressä mihin on helppo pysähtyä.

Mahdollinen lasten leikkipaikan siirto pois nykyiseltä paikalta muurin viereen, aivan nopeavauhtisen pyöräilytien välittömään läheisyyteen on ongelmallinen, koska se luo riskialtista liikenneympäristöä.

3 Ehdotamme harkittavaksi, että lasten leikkipaikka säilytetään nykyisellä paikallaan. Lähitulevaisuudessa liikennemelu tulee vähenemään raideliikenteen ja sähköbussien yleistyessä sekä autoilun rajoittamisen myötä. Täten melu ei ole peruste siirtää leikkipaikkaa muualle.

4 Polkupyöräilyn ja muiden liikkumismuotojen yhteensovittaminen Töölönlahden rannalla voi muodostua haasteelliseksi. Töölönlahden länsirannalla kulkeva pyöräilytie on baanan jatke ja pyöräilijöiden nopeudet ovat suuria. Reitti taitaakin olla Helsingin vilkkain pyöräilyväylä tällä hetkellä. Kapealla väylällä liikkuu pyöräilijöiden lisäksi turisteja, satunnaisia ulkoilijoita, potkulautoja, pyörätuolien työntäjiä, koirien ulkoiluttajia ja lapsia eivätkä he välttämättä ymmärrä olevansa liikennealueella.

Ehdotamme, että suunnitelmaa kehitetään erityisesti liikkumisympäristön kannalta turvallisempaan suuntaan.

Töölön kaupunginosat – Töölö ry:n 

plsta Jussi Tarkkanen

hallituksen jäsen