Helsinki – kulttuurinko kaupunki?

 

Kuntavaalikeskustelu Hietsun paviljongin kulttuurikanavalla suorana striiminä perjantaina 11.6 klo 15–17.

Helsinki haluaa olla kulttuurin kaupunki, mutta onko se todella sitä?

Miksi juuri kulttuurialat, luovat alat ja vapaan taiteen alat ovat jatkuvassa ahdingossa?

Ovatko Helsingissä vallalla kulttuuriarvot vai filistealaiset arvot?

Mitä on elävä kaupunkikulttuuri ja miksi se on tehty niin vaikeaksi käytännössä?

Osaako Helsingin kaupunki ja hallinto arvostaa Helsingin kulttuuriperintöä, rakennusperintöä, luontoa, ympäristöä ja omaleimasuutta?

Kenen intressit ohjaavat kaupungin päätöksentekoa ja alueiden käyttöä?

Keiden tulisi saada päättää kaupungin asioista, kaupunkilaisten, poliitikkojen, virkamiesten vai konsulttien?

Keskustelijat: 

Outi Alanko-Kahiluoto (Vihr.)

”Oikeus lähimetsiin, viheralueisiin ja vapaisiin merenrantoihin.”

Filosofian tohtori, kansanedustaja

Tuomas Nevanlinna (Vas.)

“Vapaa ja yhteinen kaupunkitila.”

Filosofi, esseisti, kolumnisti

Thomas Wallgren (SDP)

“Yhteinen hyvinvointi – globaali vastuu – elävä demokratia.”

Filosofian professori, kaupunginvaltuutettu

Laura Kolbe (Kesk.)

”Aina valmiina koulutuksen, kulttuurin ja kirjastojen puolustamiseen!”

Euroopan historian professori, kaupunginvaltuutettu

Laura Rissanen (Kok.)

“Hyvä arki kaupungissa.”

Valtioteiden maisteri, sivistystyönantajien elinkeinopolitiikan johtaja

Peter Hackman (RKP)

“Koulutus on investointi tulevaisuuteen.”

Molekyyligenetiikan dosentti

 

Toni Randen (PS)

“Stadin luonnon puolesta.”

Valokuvaaja ja vaelluskala-aktiivi

 

Markku Koivusalo

Keskustelun vetäjä

Valtio-opin dosentti, Hietsun paviljongin toiminnanjohtaja

Kulttuuriperintökohteena asukasaktiivisuudella pelastetusta Hietarannan vanhasta pukeutumispaviljongista on jatkoelämän saatuaan muodostunut uusi paikallisen vapaan taiteen ja kulttuurin asukastalo.

Kesällä 2021 paviljonki toimii myös Taideyliopistojen yhdistettynä kokeilevana tutkimuspaviljonkina.

Vapaan kulttuurin ja taiteen kenttä on ollut yksi suurimmista kärsijöistä korona-aikana ja korona on aiheuttanut huomattavaa ahdinkoa myös Paviljongille ja siellä toimiville vapaan taiteen, kulttuurin, tutkimuksen ja luovien alojen yrittäjille ja toimijoille.

Taideyliopistojen tutkimuspaviljongin avajaisviikon päätteeksi kuntavaalien alla Töölön kaupunginosat – Töölö ry ja Hietsun paviljonki järjestävät perjantaina 11.6 klo 15–17 kunnallisvaalikeskustelun kaupunkikulttuurista, kulttuuriperinnöstä sekä erityisesti kulttuurin ja taiteen asemasta Helsingissä.

Helsingin kaupungille on tehty vuosiksi 2019–2030 kunnianhimoinen oma taide- ja kulttuurivisio, mutta toteutuuko tämä visio todellisuudessa ja millä tavoin kaupungin päättäjät pyrkivät visiota ajamaan.

Korkealentoisten visioiden taustalla kaupungin arkisessa hallinnossa ja päätöksenteossa kulttuurin ja kulttuuriympäristön arvojen sijaan voimakkaampana näyttää olevan jopa kulttuurille ja kulttuuriympäristölle vihamieliset filistealaiset arvot ja käytännöt.

Olemme kutsuneet Hietsun paviljongille kulttuurista kiinnostuneita kunnallisvaaliehdokkaita keskustelemaan siitä mitä konkreettista Helsingin päättäjät voisivat tehdä kulttuurin hyväksi ja miten tehdä Helsingistä kansainvälisestikin kiinnostava kulttuurikaupunki eikä ainoastaan lyhytaikaisten voitontavoitteluiden ja rakennusliikkeiden betoninen leikkikenttä.