Länsiväylän ympäristön suunnitteluperiaatteet ja Lapinlahden osittainen täyttäminen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti länsiväylän osayleiskaavan suunnitteluperiaatteista tiistaina 9.5.2023.

Länsiväylän ympäristöä, Lauttasaarta ja Salmisaarta ollaan nyt seuraavaksi rakentamassa aktiivisesti ja Salmisaaren rakentamista suunnitellaan myös Lapinlahdelle rakennettavalle uudelle täyttömaalle, joka muuttaa maisemaa tältä osin aika radikaalisti.

Kaupunki oli tehnyt alueen suunnittelusta neljä eri skenaariota, jotka se on nimennyt

  • 0 – Täydentyvä nykytilanne (vertailupohja)
  • 1 – Hillitty kasvu (Länsiväylän nopeuden lasku)
  • 2 – Kantakaupunki (Länsiväylä katuna)
  • 3 – Keskustan urbaani jatke (Länsiväylä tunnelissa Lauttasaaressa)

Kaikissa skenaarioissa rakentaminen toki jatkuu, mutta siinä missä skenaariossa nolla (nykytilan jatko) lisäys olisi noin 100 000 kerrosneliötä, skenaarioissa 3 se olisi kahdeksankertainen noin 800 000 kerrosneliötä ja skenaariossa 3 noin 900 0000 kerrosneliötä.

Skenaarioiden vaikutusarvioissa skenaariot 2 ja 3 olivat skenaarioista huonoimmat 1) ilmastopäästöjen ja ilmastonvaikutusten, 2) luonnon monimuotoisuuden ja ekologisen kestävyyden 3) kulttuurimaiseman ja 4) rakentamisaikaisen haitan suhteen.

Kuitenkin lautakunnassa ohitettiin skenaariot 0 = ja 1 ja harkittiin lähinnä suurinta rakentamista ajavien skenaarioiden 2 ja 3 välillä. 

Toimialajohtaja Ville Lehmuskoski esitti kokouksessa skenaariota 3 vastaavaa ratkaisua, johon kuului Länsiväylän tunneloiminen Lauttasaaressa ja laajimmat merentäytöt.

RKP:n Silja Borgarsdottir Sandelin ja perussuomalaisten Marleena Isomaa ehdottivat, että asia palautettaisiin valmisteluun ja luovuttaisiin kokonaan Lauttasaaren merentäytöstä ja  tunnelihankkeesta, mutta näiden ehdotus ei saanut muiden lautakunnan jäsenien kannatusta.

Sen sijaan lautakunta päätti hyväksyä vihreiden Anni Sinnemäen ja SDP:n Olli-Pekka Koljosen vastaehdotuksen, jossa Lauttasaaren osalta valmistelu perustuisi enemmän skenaarioon 2 eli ”ensi sijassa katumaiseen vaihtoehtoon, joka mahdollistaa maltillisemmat merentäytöt ja on kustannuksiltaan sekä päästöiltään pienempi. Luonnonrannoille ei osoiteta täyttöä. Seurasaarenselän vedenlaatu ja virtaama eivät saa heiket.  Salmisaaren osalta lautakunta edellyttää, että osayleiskaavavassa Lapinlahden veden riittävä vaihtuvuus tulee kyetä turvaamaan.”

Tätä kannattivat Haglund Mia (vas.), Kivekäs Otso (vihr.), Koljonen Olli-Pekka (sdp), Kuusela Sami (sdp), Nevanlinna Tuomas (vas.), Pasanen Amanda (vihr), Sinnemäki Anni (vihr)

Tyhjää äänestivät Borgarsdottir Sandelin Silja (rkp.), Isomaa Marleena (ps)

Ja alkuperäistä Lehmusmäen ehdotusta [siis näemmä skenaariota 3] kannattivat  Meri Otto (kok.), Pajunen Jenni (kok), Penttinen Katri (kok.), Rautava Risto (kok.).

Vaikuttaisi siis siltä, ettei länsiväylää ainakaan kokonaan tunneloitaisi Lauttasaaressa ja merentäyttöjäkin vähennettäisiin, tosin edelleen niitä tehden.

Salmisaaren osalta taas Lapinlahden merentäytön suunnittelu ja rakentaminen näyttää jatkuvan skenaarion 3 esittämässä suurimmassa mittakaavassa sillä lopuksi lautakunta hyväksyi vielä yksimielisesti Jenni Pajusen (kok.) ja Risto Rautavan (kok.) esityksen, jonka mukaan ”selvitetään mahdollisuuksia siirtää asuntorakentamisen kasvua Lauttasaaresta Salmisaareen, kun Länsisataman tunnelin linjaus on selvillä.”