Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-aineistosta pyydetään esittämään viimeistään 17.3.2023.

Kirjalliset mielipiteet lähetetään Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) sähköpostiosoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi tai postiosoitteeseen Helsingin kaupunki, kirjaamo, kaupunkiympäristön toimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

 Helsingin kaupunki on ilmoittanut osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) koskien Lastenlinnan tonttin asemakaavamuutosta.  

Lastenlinnan tontilla Taka-Töölössä tutkitaan sairaalarakennuksen
muuttamista toimitila- ja asumiskäyttöön.

Uusi toiminta sovitetaan
alkuperäisiin suojeltuihin 40-luvun rakennuksiin, jotka suojellaan
myös tärkeimpien sisätilojensa osalta.

Rakennuksen vuonna 1959 valmistuneiden laajennusosien purkaminen ja korvaaminen suuremmalla rakennusoikeudella mahdollistetaan.

 

Tilaisuuden ohjelma ja liittymislinkki sekä muut ohjeet löytyvät verkosta osoitteesta https://www.hel.fi/asukastilaisuudet.

SUUNNITELMAT NÄHTÄVILLÄ 27.2.–17.3.2023

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja kaavan valmisteluaineistoon voi tutustua  Töölön kirjastossa tai kaupungin verkkosivuilla:

ASUKASTILAISUUS TORSTAINA 8.3

Hanketta esitellään Uutta kantakaupunkia -verkkotilaisuudessa keskiviikkona 8.3.2023.

Ohjelma alkaa klo 17.00.

Tilaisuuden tallenne on katsottavissa kaupunkiympäristön You-tube-kanavalta tilaisuuden jälkeen kahden viikon ajan osoitteessa https://bit.ly/kymp-youtube.

MIELIPITEET 17.3 MENNESSÄ

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-aineistosta pyydetään esittämään viimeistään 17.3.2022.

Kirjalliset mielipiteet lähetetään Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) sähköpostiosoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi tai postiosoitteeseen Helsingin kaupunki, kirjaamo, kaupunkiympäristön toimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Suunnittelun taustatietoa

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YS), joka sijaitsee Lastenlinnantiellä ja Linnankoskenkadulla Taka-Töölössä Meilahden sairaala-alueen osana. Tontin nykyinen ra-kennusoikeus on 13 000 kerrosneliömetriä.

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa tontin alkuperäisten 40-luvun rakennusosien muuttaminen pääosin toimitilakäyttöön. Alkuperäinen Lastenlinna suojellaan myös tärkeimpien sisätilo-jensa osalta.

Vuonna 1959 rakentuneiden laajennusosien kunto on selvitysten mukaan vanhempia osia heikompi. Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa niiden purkaminen ja korvaaminen aiempaa korke-ammilla rakennuksilla. Uusia rakennuksia tutkitaan pääosin asumiskäyttöön.

Linnankoskenkadun varrelle on suunniteltu lähtökohtaisesti kaksikerroksista ja Stenbäckinkadun varrelle 2–8-kerroksista rakennusta. Linnankoskenkadun suuntaista kivimuuria esitetään säästettäväksi.

Helsingin kaupunkistrategian 2021–2025 mukaisesti tavoitteena on kehittää kaupunkirakennetta kestävästi, ensisijaisesti uudista-malla ja täydentämällä olemassa olevaa rakennettua ympäristöä huomioiden alueiden erityispiirteet.

Uuden lastensairaalan valmistuttua Lastenlinnalle ei ole enää käyttöä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin lastensairaa-lana. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa raken-nukselle uusi käyttö. Lastenlinna on ollut tyhjillään useamman vuoden ajan ja sen rakennukset ovat peruskorjauksen tarpeessa.