Öppet hus i Paviljongen
Paviljongilla avoimet ovet

5.5.2019 14.00–16.00

Välkommen och bekanta dig med Paviljongens utrymmen och lyssna på söndag föreläsningen! Docenten Camilla Kovero berättar om hennes bok “På spaning efter Pia och hennes bröder” (2017).

Föreläsningen är på svenska klockan 15.
Cafét på gården är öppet!

– – –

Tervetuloa tutustumaan Paviljongin tiloihin ja kuuntelemaan sunnuntailuentoa! Dosentti Camilla Kovero kertoo kirjastaan “På spaning efter Pia och hennes bröder” (2017).

Luento pidetään klo 15 ruotsiksi.
Pihakahvila auki!

Docent Camilla Kovero har i boken “På Spaning Efter Pia och hennes bröder. Bakgrund och riskfyllda krigsår 1939-44” sökt spår efter den finlandssvenska-judiska släkten Bernstein. Via brev, arkivmaterial litteratur och intervjuer lyfter författaren fram sin mor Pias och hennes bröders ungdom och synliggör samtidigt oväntade problem kopplade till familjens kulturella identitet.

Pia Bernstein är 25-år gammal då hon sista maj 1941 gifter sig med Bengt Broms, drygt tre veckor senare bryter fortsättningskriget ut. Samma år förfinskar Daniel sitt tillnamn till Pihkama, medan Atos redan 1940 har förfinskat sitt. Den yngre generationen har således övergett namnet Bernstein.

I bokens andra del återges Daniels och Atos personliga och stämningsfulla brev till syster Pia under åren 1939-44. Breven från krigen speglar brödernas personligheter och deras relation till Pia och lyfter samtidigt fram ett djupt mänskligt förhållningssätt till striderna i vårt land under det finsk-tyska vapenbrödraskapet.

Boken är aktuell. Berättelsen synliggör det motstridiga samhällsklimatet i Finland under 1900-talets första hälft och visar på likheter med dagens attitydklimat där rädsla för olikheter, mångfald och öppenhet åter skapar grogrund för högerpopulistisk och främlingsfientlig politik.

edf