Hietsun arvopuita kaadetaan!

Hiekkarannantien remontti on nyt alkanut (ks. tästä) ja samalla kaupunki on kaatamassa Hietsulle ominaisia arvopuita ja vanhoja mäntyjä rakentaakseen kevyen liikenteen väylää.

Hankkeen suunnitelua johtanut Petra Rantalainen on kuitenkin korjannut, että kyse on itse asiassa jalkakäytävän rakentamisesta ja pyörät ajavat edelleen ajoradalla. Tämä on vielä omituisempaa koska kävelyreittejä alueella ja Hiekkarannantien vieressä on useita. 

Siihen miksi Hiekkarannantien vieressä olevat kävelyreitit eivät riitä on kuulemma syynä estettömyys. Rantalaisen mukaan nämä (kuten hautausmaan vieressä kulkeva kivituhkapintainen kävelytie) eivät ole esteettömiä.

Siihen miksi niistä ei voida tehdä estettömiä uuden jalkäytävän rakentamisen sijaan ei ole annettu selitystä.

Kaadot tapahtuvat liitto-orava alueella niiden ydinlaueen välittömässä vierustossa. Koska kyse ei ole kuitenkaan itse ydinalueesta, ei katuprojekti katso tarvitsevansa kaatoihin ELY -keskuksen poikkeuslupaa.

Hietsun paviljonki ja Töölön kaupunginosat vetosivat jo tiesuunnitelmaa esiteltäessä kaksi vuotta sitten 2020 ettei upeita Hietsulle ominaisia puita kaadettaisi ja kaupunki lupasi uudestaan arvioida puiden kaadon tarvetta.

Nyt kuitenkin useissa hienoissa puissa on kaatomerkit. Katuremontin projektijohtaja Mika Pakarinen (09 310 700432) on vastannut Töölön kaupunginosaille, että alueella on pidetty torstaina 2.2 puukaadon osalta puustokatselmus ja maastoon on merkitty katusuunnitelman mukaisesti, linjauksen alle jäävät, kaadettavat puut.

 Katselmuksen lähtökohtana on kuulemma ollut, ettei yhtään puuta kaadeta, ellei se ole pakollista rakentamistyön vuoksi.

Myös Petra Rantalainen on ilmoittaunut, että linjauksia on tehty niin, että mahdollisimman paljon puita pystyttäisiin säilyttämään, mutta että valitettavasti joitain menetetään. 

Kaadettavaksi on kuitenkin merkitty kaikki tienreunuksen puut ja muutamia pitemmältäkin. Esteetönkin rantareitti olisi hyvin voitu tehdä ilman näiden puiden kaatoja ihan jo olemassaoleviin kävelyreitteihin perustuen. 

Hiekkarannantien estettömätkään kävelyreitit eivät vaatisi yhdenkään noista puista kaatamista, jos niin todella haluttaisiin.

Pelastakaa kaupunkilaiset Hietsun hienot männyt!!

 

Alla olevien kuvien puissa punaiset kaatorastit ja rasteja löytyy enemmänkin