Tölö rf:s Svenska sektion ordnar svenskspråkigt program på Svenska dagen 6.11 på Mr. Don, Runebergsgatan 28. Alla är välkomna! Du behöver inte vara Tölöbo för att delta.Kl. 18.00, Handledning i traditionellt Svenskt brädspel (Christoffer von Bonsdorff)

http://hem.bredband.net/kronspel/

Gå till: Regler
Kl. 19:00 Svenskspråkig frågesport (Peter Hackman, Christoffer von Bonsdorff, Annika Kihlman, Anders Westerholm)

mr_don