Töölöntorin kaavaehdotus nähtävillä

Töölöntorin kaavaehdotus nähtävillä

Töölöntorin kaavaehdotus on nähtävillä 12.6.-11.7.2023 Töölöntoria kehitetään ideakilpailun voittajaehdotuksen pohjalta laaditun viitesuunnitelman mukaisesti. Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden liikerakennuksen sijoittumisen torin itälaitaan sekä tulevia...
Töölöntorin asemakaavanmuutos

Töölöntorin asemakaavanmuutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-aineistosta pyydetään esittämään viimeistään 18.11.2022. Kirjalliset mielipiteet lähetetään Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13)...